Populärteknik

Konspirationsteoretiker ser verkligen världen på ett annat sätt

En grupp psykologer har kommit fram till att konspirationsteoretiker ser världen på ett annarolunda sätt. Foto: IBL
En grupp psykologer har kommit fram till att konspirationsteoretiker ser världen på ett annarolunda sätt. Foto: IBL

Konspirationsteoretiker är inte galna, de ser bara världen på ett annat sätt, har en grupp psykologer kommit fram till.

Publicerad

För en konspirationsteoretiker är inte världen vad den ser ut att vara. Osynliga trådar kopplar ihop orelaterade ämnen och inget händer av en slump.

Det här har forskare grubblat över länge. Varför är vissa människor mer konspiratoriska än andra? En nyligen genomförd studie har lyckats spåra ett felaktigt tankemönster. Tydligen är det ett mönster vi alla hamnar i, men konspirationsteoretiker använder det för mycket.

En grupp psykologer från Vrije Universiteit Amsterdam i Nederländerna och University of Kent i Storbritannien är övertygade om att konspirationsteoretiker har dille på något som kallas för ”illusorisk mönsteruppfattning”.

”Människor håller ofta fast i irrationella övertygelser, som vi i stor utsträckning definierar som ogrundade, okunniga och ologiska antaganden om världen”, skriver psykologerna i studien som publicerats i European Journal of Social Psychology.

”Även om det finns många irrationella övertygelser, är tro på konspirationsteorier och tro på övernaturlighet framför allt vanliga hos icke-patologiska medborgare.”

Studien visar alltså att konspirationsteoretiker inte är galna. De är vanliga, kloka människor, vilket förstås gör deras övertygelser än mer förbryllande. Tills vi påminns om att de faktiskt ser världen annorlunda.

Illusionär mönsteruppfattning innebär att man finner ett meningsfullt mönster i slumpmässiga faktorer för att sedan hitta korrelationer och till och med orsakssamband som faktiskt inte finns.

Ett exempel skulle kunna vara att man har haft en dröm om en äldre släkting för att sedan följande dag bli informerad om att denne gått bort. För vissa människor är det tillräckligt för att dra slutsatsen att deras drömmar kan förutspå framtiden.

Den här studien har genererat några övertygande bevis för att vårt behov av att göra världen begriplig genom att skapa egna mönster slår högre hos personer som drar sig mot konspirationsteorier.

"Vi drar slutsatsen att illusionsmönsteruppfattningen är en central kognitiv beståndsdel av tron i konspirationsteorier och övernaturliga fenomen".