Digitalisering

Kolla i mobilen efter bästa cykelvägen

Vinnova satsar 14 miljoner på att göra svenska städer mer cykelvänliga. Ett av målen är att utveckla en digital reseplanerare som nås via internet eller mobiltelefon.

Publicerad

Bättre infrastruktur för cyklister i svenska städer.

Det är det viktigaste målet med ett treårigt projekt om cyklisters värderingar och hur de planerar sina cykelturer.

Utifrån det ska man kunna planera och bygga ”en förbättrad infrastruktur i Sveriges städer”, enligt ett pressmeddelande från konsultföretaget WSP – som leder projektet.

Syftet är att också få till en ny svensk tjänst som ska kunna exporteras.” Flera storstäder såsom London, New York och Paris ökar sina investeringar på cykelinfrastruktur kraftigt. Tack vare Vinnovas projekt ges svensk specialistkompetens inom området ökad möjlighet att ta del av denna tillväxtmarknad.”

En konkret tjänst som ska komma ur projektet är en avancerad reseplanerare för cyklister. En digital lots eller guide som nås via internet och mobiltelefon och som ger information om exempelvis kortaste vägen och hur hårt trafikerad sträckan är.

I projektet, som finansieras av Vinnova med 14 miljoner kronor, är bland andra KTH och Väg- och trafikforskningsinstitutet(VTI) med.