Miljö

Kolkraften i Europa minskade med en femtedel – på ett år

Mindre kolkraft och mer vind- och solkraft inom EU. Foto: Pixabay
Mindre kolkraft och mer vind- och solkraft inom EU. Foto: Pixabay

Utvidgningen av vind- och solkraft, men också högre priser har bidragit till att kolkraften i EU minskar i allt snabbare takt.

Publicerad

Framför allt ska minskningen av kolkraft i EU bero på handeln med utsläppsrätter, berättar nyhetssajten Euractiv. Sedan 2017 har priset på kol ökat från cirka 5 euro, motsvarande drygt 50 kronor, per ton till drygt 25 euro, eller drygt 250 kronor per ton. Samtidigt har priset på gas minskat. Att använda kol för elproduktion är helt enkelt inte lika lönsam längre.

Men utvidgningen av vind- och solkraft är också ett viktigt skäl till att kolkraften får allt mindre betydelse i Europa.

Globalt väntas elproduktionen från kolkraft ha minskat med ungefär 3 procent under 2019, motsvarande drygt 300 TWh, jämfört med året innan enligt Carbon Brief, bara det en rekordsiffra. Men utvecklingen är särskilt tydlig inom EU och i Västeuropa.

Väntas minska även i Indien

Enligt de siffror som Euractiv refererar till, publicerade av klimatanalyssajten Carbon Brief, har kolkraftsproduktionen minskat med hela 19 procent i EU under första halvan av 2019 jämfört med samma period året innan. I Tyskland är siffran 22 procent och i Irland hela 79 procent.

I Central- och Östeuropa märks dock inte samma trend. Detta ska bland annat bero på att vind- och solkraft inte har installerats där i samma utsträckning som i andra delar av Europa.

Kolkraften i Kina ska inte ha ökat i samma takt som förr, och i Indien väntas kolkraften till och med minska för första gången på åtminstone tre decennier. I Nordamerika beror merparten av kolkraftsminskningen på att en omställning till gas.