Samhälle

Klimatförändringar bryter upp USA:s kärnavfallsgrav

Här på Marshallöarna förvaras enorma mängder kärnavfall. I takt med att havet stiger riskerar graven att brytas sönder. Som i sin tur skulle göra att radioaktiva ämnen sprids i havet. Foto: Carolyn Cole
Här på Marshallöarna förvaras enorma mängder kärnavfall. I takt med att havet stiger riskerar graven att brytas sönder. Som i sin tur skulle göra att radioaktiva ämnen sprids i havet. Foto: Carolyn Cole

Efter stora kärnvapentester är delar av Marshallöarna mer radioaktivt än Tjernobyl. Nu riskerar kärnavfall att läcka från "graven" som ska hålla resterna på plats.

Publicerad

Marshall Islands, alltså Marshallöarna, är en republik i Mikronesien. Landet, med en befolkning på strax över 70 000 personer består av 29 atoller och 1 156 öar.

Varför klingar namnet Marshallöarna bekant? Jo, I mitten av 1940-talet började USA testa kärnvapen i området, inledningsvis släpptes världens fjärde och femte atombomb över Bikiniatollen.

Den mest anmärkningsvärda sprängningen skedde 1954 när USA släppte en 15 megatons vätebomb (Castle Bravo) i området. Den var alltså 1 200 gånger starkare än Hiroshima-bomben. Totalt släppte USA 67 atombomber över Marshallöarna.

När USA väl var klara med testerna började en period av sanering. Man skopade bort bestrålad sand och förstörd jord och hällde det i en krater som tillkommit efter en kärnvapenexplosion. Man blandade allt med betong och täckte igen allt så att det blev en stor betongkupol. "The Tomb", kallas den – graven.

Marshallöarnas ansvar – enligt USA

Det här var länge sedan. Men på senare år har oroande nyheter kommit. Los Angeles Times skriver nu om hur klimatförändringar gör att graven håller på att brytas sönder, vilket i värsta fall kan leda till att kärnavfall läcker ut i Stilla Havet. Havsnivån i området väntas stiga med 4-5 fot, cirka 1,5 meter, innan sekelskiftet. Det skulle innebära att kupolen utsätts för ett tryck som den inte är byggd för, riskerar att spricka, och sedan läcka kärnavfall.

När USA konfronteras med uppgifterna påstår de att "graven" nu är Marshallöarnas ansvar – USA har genom att bygga konstruktionen tagit sitt ansvar tillräckligt.

Hilda Heine är president i Marshallöarna. Hon förstår inte hur ansvaret för betongkistan kan tillfalla ö-nationen.

– Hur kan den vara vårt ansvar? Vi vill inte ha den, vi har inte byggt den, och skräpet inuti den är inte vårt, det är deras (USA:s, reds anm.) säger hon till LA Times.

Förutom resterna från den bestrålade marken och kärnavfall, så innehåller graven även 130 ton markrester från Nevada-öknen, där fler kärnvapen tester utfördes. i juli i år publicerade forskare vid Columbia University en studie som visar att delar av Marshallöarna är mer radioaktiva än Tjernobyl.

2001 beviljades Marrshallöarna av The Nuclear Claims Tribunal ett skadestånd på 2 miljarder dollar. Hittills har USA endast betalat 4 miljoner dollar.

Texten uppdaterad.