Miljö

Kemikalieutsläpp till havs ökar – ”Det är riktigt illa”

Utsläpp från fartyg som fraktar biobränslen har ökat de senaste åren. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Utsläpp från fartyg som fraktar biobränslen har ökat de senaste åren. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Utsläppen av mineraloljor till havs har minskat under de senaste åren – däremot har kemikalieutsläppen i havet ökat, rapporterar SVT. Det handlar om skadliga kemikalier som släpps ut från fartyg som fraktar biobränslen, exempelvis tallolja.

Publicerad

På tre år har Kustbevakningen hittat 160 av kemikalieutsläpp i haven runt Sveriges kuster, enligt en intern rapport som SVT tagit del av. De flesta har skett i Östersjön och flera har dessutom ägt rum i Natura 2000-områden som anses vara extra skyddsvärda.

– Det är riktigt illa. Ser man till mängden och storleken på de här utsläppen kan man ju räkna ut att det inte är bra, säger Peter Ryman, tidigare stationschef på Kustbevakningen i Oskarshamn.

En förklaring till de ökande utsläppen är den stigande efterfrågan på klimatvänliga biobränslen. Ofta sker utsläppen i samband med rengöring av tankarna ute till havs, vilket är lagligt upp till en viss mängd.

Kustbevakningen har identifierat 32 fartyg som källor till utsläppen varav vissa misstänks upprepade gånger ha släppt ut mer än vad som är tillåtet. Men ännu har ingen dömts i dessa fall.

– I grund och botten får man genomföra utsläpp till havs. Bara den aspekten gör att det är väldigt svårt att utreda, säger Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.