Digitalisering

Kassettavgift på dvd dröjer

Höjningen av upphovsrättersättningen på inspelningsbara dvd-skivor dröjer. Den nya avgiften skulle ha trätt i kraft redan vid halvårsskiftet. Men Copyswede som representerar upphovsrättsinnehavarna har fortfarande inte lyckats komma fram till ett avtal.

Publicerad
I somras fick Sverige en ny lag om upphovsrätt. I samband med den gavs utrymme för en kraftig höjning av avgiften, den så kallade kassettersättningen, som tas ut på inspelningbara dvd-skivor och cd-skivor. Tanken är att avgiften ska användas för att ersätta artister och andra upphovsrättsinnehavare för den kopiering som är tillåten för privatpersoner.

Avgifterna på dvd- och cd-skivor bestäms i förhandlingar mellan Copyswede och branschorganisationen Inspelningsmediainstitutet, IMI. De förhandlingarna har pågått sedan innan sommaren utan att parterna lyckats komma överens om en lämplig avgift.

Varken Copyswedes företrädare Hans-Olov Dahlén eller IMIs företrädare Bo Rydin vill kommentera hur förhandlingarna går, eller när de kan tänkas vara klara.

- Det är klart när det är klart, säger Bo Rydin.

Det betyder att kassettavgiften för en inspelningsbar cd fortfarande är 1 krona, och att den för en dvd är 3,25 kronor.

Båda avgifterna läggs på säljaren vilket innebär att det är svårt att säga exakt vad de betyder för konsumenten.

Med branschorganisationen SRL, som företräder säljare av hemelektronik, har Copyswede haft lättare att träffa ett avtal. Det innebär att avgiften på musikspelare med inbyggt minne från och med halvårsskiftet är 0,4 öre per megabyte och för videospelare med inbyggt minne 0,35 öre per megabyte. För videospelare finns också ett avgiftstak på 320 kronor. I den gamla lagstiftningen var det taket sex kronor.

För en hårddiskspelare, till exempel en Ipod, med 20 gigabytes hårddisk, innebär det nya avtalet en avgift på 80 kronor. För en spelare med en gigabyte minne blir avgiften fyra kronor. Det vill säga en sänkning med två kronor jämfört med tidigare, då avgiften var 6 kronor