Populärteknik

Kartor för blinda med 3d-skrivare

Vägar och järnvägar i form av millimeterhöga upphöjningar på en 3d-utskriven karta. Foto: Geospatial Information Authority of Japan
Vägar och järnvägar i form av millimeterhöga upphöjningar på en 3d-utskriven karta. Foto: Geospatial Information Authority of Japan

Med en 3d-skrivare kan nedladdningsbara kartor förses med reliefer som gör att de kan användas av synskadade.

Publicerad

Idag produceras en del papperskartor där exempelvis vägar visas som upphöjningar som gör att de kan granskas med fingertopparna och användas av blinda. De tillverkas i specialmaskiner och kartorna är dyra att producera.

Men nu har den japanska kartmyndigheten Geospatial Information Authority of Japan, GSI, utvecklat en metod där reliefkartor kan tillverkas i en enkel 3d-skrivare där exempelvis vägar höjs upp en millimeter från underlaget. Då kan privatpersoner ladda ner kartorna via internet och skriva ut dem själva där priset för en karta som mäter 15 cm x 15 cm blir motsvarande tio kronor i materialkostnad, skriver den japanska nyhetstjänsten Asahi.

Forskarna vid GSI undersöker nu vilken detaljeringsgrad som passar bäst och om det är möjligt att integrera brailleskrift i de 3d-utskrivna kartorna.

Till en början handlar det om kartor över Japan där skalan för tätorter är 1:2 500 och för övriga områden 1:25 000.

Ett tänkt användningsområde är att ge blinda kartor som de kan använda i områden som drabbas av naturkatastrofer.