Populärteknik

Ipred fortsätter kapa trafiken på internet

Två veckor efter att Ipredlagen trädde i kraft ligger internettraiken på fortsatt låg nivå.
Två veckor efter att Ipredlagen trädde i kraft ligger internettraiken på fortsatt låg nivå.

Ipred-lagens bromseffekt på den svenska internettrafiken kan vara bestående. De senaste två veckorna har datamängderna legat kvar på 60 procent jämfört med den sista mars.

Publicerad

När ipred-lagen trädde i kraft den första april nära nog halverades den svenska internettrafiken i ett slag. Under de senaste två veckorna har effekten bestått. Från toppar kring 160 gigabit i sekunden innan lagen har belastningen sjunkit till omkring 100 gigabit i sekunden.

Trafiktopparna inträffar på kvällar och nätter, då svenskarna fritidssurfar och laddar ner, och där märks minskningen mest. Även trafiken dagtid har sjunkit märkbart, men i mindre omfattning.

Till synes har Ipred-lagen haft en avgörande effekt på bredbandsmarknaden, även om det inte är känt vilken verkan den haft på olovlig fildelning.

Film, musik och filmutbyte anses allmänt stå för den största volymen av trafik på internet.

Statistiken är hämtad från Netnod, som driver fem stora knutpunkter där trafik växlas mellan internetoperatörerna. Siffrorna ger alltså snarare en hänvisning än den totala bilden.