Digitalisering

Ipad-laddare återkallas

Laddaren öppnar sig lätt. Foto: Elsäkerhetsverket
Laddaren öppnar sig lätt. Foto: Elsäkerhetsverket
Varning för denna laddare.
Varning för denna laddare.

Elsäkerhetsverket återkallar en laddare för iPad. Den bedöms ha så allvarliga brister att användaren riskerar en elchock.

Publicerad

Elsäkerhetsverket har flera anmärkningar på laddaren. Höljet kan lätt tas isär, och då kan man komma åt spänningsförande delar och få en elchock. Inne i laddaren är isolationsavstånden för klent tilltagna.

Laddaren saknar dessutom tillräcklig märkning och EG-försäkran, vilket alla CE-märkta produkter måste ha för att intyga att produkten uppfyller EU:s krav.

Myndigheten har därför beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.

Den som äger laddaren uppmanas att lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den.

Den kritiserade laddaren importeras av Iphoneskal.se och är märkt Travel Charger. Fabrikat och tillverkare är okända.