Digitalisering

Intel tar fram ny uppkoppling åt Toyota

Intel ska koppla samman bilen med hemmet med hjälp av helt nya uppkopplingstekniker i samarbete med Toyota.

Publicerad

De båda koncernerna har tecknat samarbetsavtal om att utveckla en helt ny kommunikationsteknik mellan bilen och den kommunikationsteknik som alltmer breder ut sig i hemmen.

Toyota vill utvidga de infotainmentsystem som funnits hittills, som omfattar radio och navigationsutrustning, till att omfatta funktioner som hanteras av smarta mobiler och andra avancerade kommunikationssystem som används i hemmen.

Det ska göras på ett sätt som inte äventyrar trafiksäkerheten. Företagen ska tillsammans utveckla metoder att hantera informationsflödet med hjälp av pekfunktioner, styrning med gester och röststyrning.

Toyotas mål är att ta ledningen bland biltillverkarna när det gäller att integrera framtida kommunikationsteknik i bilens normala funktioner.

Intel har intresse av att gå in i en sektor som bedöms bli den tredje största kommunikationsmarknaden efter smarta telefoner och pekplattor. För ändamålet vill Intel optimera sina processorer inom Atomfamiljen.

Båda företagen är beredda att utveckla sådan kommunikationsteknik som ännu befinner sig på utvecklingsstadiet. Målet är att upprätta en avbrottsfri kommunikation mellan bilen och alla de kommunikationsmetoder som människor omger sig med i tillvaron.