Digitalisering

Inspektör: "Piloter hörde bara tjut och vrålande"

Reklamskyltarna vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats stör radiokommunikationen. Mätningar har visat att radiostörningarna ligger högt över de tillåtna nivåerna. Foto: Elsäkerhetsverket
Reklamskyltarna vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats stör radiokommunikationen. Mätningar har visat att radiostörningarna ligger högt över de tillåtna nivåerna. Foto: Elsäkerhetsverket

Två reklamskyltar slog ut piloternas radiokommunikation vid start och landning på Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Ett allvarligt hot mot flygsäkerheten, anser Elsäkerhetsverket.

Publicerad

– Piloterna hörde bara tjut och vrålande, säger Henrik Olsson, inspektör på Elsäkerhets­verket.

Störningarna inträffade under hösten vid flera starter och landningar, de två mest kritiska momenten för piloter. Men problemen uppstod inte vid alla flygningar, så flygplatsledningen hade svårt att hitta orsaken. Man gjorde först en anmälan till PTS, Post- och telestyrelsen. När det sedan uppdagades att störkällorna var två reklamskyltar så kopplades Elsäkerhetsverkets experter på EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, in.

Det visade sig att konstruktionen hade flera allvarliga brister som gjorde att skyltarna spred radiostörningar långt över tillåtna nivåer.

– Oturligt nog låg störningarna precis på den radiofrekvens som flygplatsen tilldelats. Extra olyckligt är att skyltarna är placerade precis i inflygningsriktningen och att planen flyger ganska lågt när de passerar, säger Henrik Olsson.

Strax före jul förbjöd myndigheten all användning av skyltarna. Sedan dess har leverantören ­Ledgruppen i Borås gjort en modifiering som sänkt störningens styrka och flyttat den till en annan frekvens. Nu är skyltarna i drift igen.

Varför får skyltarna användas om de fortfarande sprider stora störningar?

– Nu påverkas inte flygtrafiken längre, och leverantören har ett föreläggande om att åtgärda felet, säger Henrik Olsson.

Även flygplatschefen Anna Råhnängen är nöjd med lösningen.

Ledgruppens vd Acke Konstantoulas berättar att den största boven var en oscillator på ett mottagar­kort. Nu ska hela kortet kapslas in för att komma under tillåtna gränser.

– Vi lägger mycket pengar på det här, och bygger om alla skyltar vi har installerat utomhus, cirka 18 stycken, säger han.

Led-baserade reklamskyltar blir allt vanligare, och El­säker­hets­verket känner till fler incidenter där skyltar orsakat störningar även på andra ställen i Sverige. Bilister har till exempelvis klagat på att FM-radion störs när de passerar en skylt. Henrik Olsson och hans kolleger har även mätt upp starka störningar vid stickprov på skyltar i Karlstadtrakten. Nu har myndigheten fått tips om att en reklamskylt ska finnas väldigt nära ­Västerås flygplats.

– Vi har inte fått några anmälningar om störproblem, men vi ska åka dit och göra mätningar de närmaste veckorna, säger Henrik ­Olsson.