Digitalisering

Inleder ny era med att riva Sony Building

50 år efter att Sony öppnade landmärket Sony Building i affärsdistriktet Ginza i Tokyo beslutar företaget att riva huset, och på sikt bygga något som symboliserar en ny era.

Publicerad

Elektronikjätten Sony fyller i år 70 år, och det är 50 år sedan företaget byggde höghuset Sony Building vid entrén till det kända affärsdistriktet Ginza i Tokyo.

Sony var då ett företag på stark uppgång med exportframgångar över hela världen och ett varumärke som så småningom skulle rankas som ett av världens mest värdefulla.

Sony Building var i decennier ett känt landmärke för den framgångsrika elektronikjätten, liksom för Ginza-området och för Japan som en framgångsrik industrination.

Men efter millennieskiftet har Sony vid flera tillfällen missbedömt utvecklingen och på flera områden blivit frånkörd av konkurrenter som snabbare förstod vad kunderna efterfrågade.

Sony har i flera år kämpat med dålig ekonomi och gjort sig av med verksamheter som belastat företaget.

Och nu meddelar Sony att man kommer att riva alla våningar ovan jord och under perioden 2018 till hösten 2020 kommer att omvandla den 707 kvadratmeter stora ytan till park. Under denna period förväntas Tokyo få extra många besökare, speciellt vid de olympiska spelen 2020.

Sony Building stänger portarna definitivt 31 mars 2017, varefter byggnaden rivs till marknivå. Våningsplan under marknivå behålls dock. Sedan anläggs en park som öppnar 2018.

Efter OS tänker Sony på hösten 2020 starta bygget av ett nytt hus på samma ställe, en byggnad som ska symbolisera en ny era inom Sony och som förväntas vara invigningsklart 2022.

Hur den byggnaden ska se ut är ännu inte klart.