Digitalisering

Ingen ny avgift på cd och dvd i sommar

Det blir ingen höjning av den så kallade kassettersättningen i månadsskiftet juni-juli. Upphovsrättsinnehavarnas organisation Copyswede och branschorganisationen IMI har tagit sommarlov i förhandlingarna utan att ha kommit överens om nya avgiftsnivåer.

Publicerad
Den nya upphovsrättslagen som träder i kraft i månadsskiftet ger utrymme för högre så kallad kassettersättning på apparater som mp3-spelare och hårddiskvideo och på inspelningsbara cd- och dvd-skivor.

Tanken är att avgiften ska användas för att ersätta artister och andra upphovsrättsinnehavare för den kopiering som är tillåten för privatpersoner.

Avgifterna bestäms i förhandlingar mellan Copyswede och respektive branschorganisation. Målet var att de skulle vara avslutade innan halvårsskiftet. Den väntade prishöjningen har gett upphov till en hamstringsvåg i affärer som säljer tomma cd- och dvd-skivor.

Men Copyswede har hittills bara lyckats teckna avtal om spelare för musik och video med inbyggt minne. Förhandlingarna med Inspelningsmediainstitutet, IMI, som företräder importörerna av cd och dvd drar ut på tiden.

Sommarpaus
- Vi har kommit överens om att ta sommarpaus i diskussionerna, säger Bo Rydin på IMI.

Det innebär att det gamla avtalet fortsätter att gälla tills vidare.

- Som situationen blev var det bäst att förlänga det gamla avtalet och fortsätta diskussionen. Vi behöver längre tid för att inte behöva stressa fram något, säger Hans-Olov Dahlén, jurist på Copyswede.

Det betyder att kassettavgiften för en inspelningsbar cd fortfarande är 1 krona, och att den för en dvd är 3,25 kronor. Båda avgifterna läggs på säljaren vilket innebär att det är svårt att säga exakt vad de betyder för konsumenten.

Dyrare hårddiskspelare
Med branschorganisationen SRL, som företräder säljare av hemelektronik, har Copyswede haft lättare att träffa ett avtal. Det innebär att avgiften på musikspelare med inbyggt minne från och med månadsskiftet är 0,4 öre per megabyte och för videospelare med inbyggt minne 0,35 öre per megabyte. För videospelare finns också ett avgiftstak på 320 kronor. I den gamla lagstiftningen var det taket sex kronor.

För en hårddiskspelare, till exempel en Ipod, med 20 gigabytes hårddisk, innebär det nya avtalet en avgift på 80 kronor. För en spelare med en gigabyte minne blir avgiften fyra kronor. Det vill säga en sänkning med två kronor jämfört med idag, då avgiften är 6 kronor.