Övriga nyheter

Industrin börjar och slutar i Gnosjö

KRÖNIKA. Vad kom först, hönan eller ägget? Det är ett vanligt dilemma som diskuterats i århundranden. Var börjar och slutar en cirkel? Det har säkert diskuterats lika länge.

I vår värld kan man fråga om vad som är viktigast: den tillverkande industrin eller tjänste­företagen? Jag tror svaret på det är lika svårt att ge som på de första frågorna. Och svaret kommer säkert att variera beroende på vem man frågar.

Det intressanta är att de hänger ihop och är beroende av varandra. En liten reflektion är att Volvo-it är en av landets största it-verksamheter med kunder långt utanför fordonsbranschen. Ägna den ekvationen en tanke.

Att växa med och använda varandra är grunden för Gnosjöandan, det vill säga den företagar­kultur som utvecklats i Gnosjöregionen. Typiska drag hos oss är entreprenörskap, småskalighet, samarbete och nätverk. Den andan är faktiskt viktig för hela Industrisverige och för andra ­delar av näringslivet som bidrar till att industrin utvecklas. Att vara nyfiken och öppen är egen­skaper som även kan få den lilla företagaren att finnas med i ett större sammanhang. Det handlar alltså inte bara om att vara under­leverantör och leverera olika komponenter. Det handlar också om att gemensamt bygga lång­siktiga relationer som skapar långsiktigt kon­kurrenskraftiga produkter, till exempel ­fordon och maskiner. Ju mer vi samarbetar inom svensk industri, desto större och bättre affärer kan vi skapa tillsammans. I vår region finns en konkret aktivitet som bygger just på detta. Det är Auto­mation Småland, ett relativt nytt samarbete mellan cirka 25 automationsföretag, där målet är att behålla industrijobb i regionen. I samverkan kan man även ta större uppdrag än vad som varit möjligt enskilt.

När det gäller förhållandet till tjänstebransch­erna så är de en del av industrin i större utsträckning än vad som man normalt talar om. Effektiva tillverkningsprocesser kräver programvaror för styrningar, automation, energioptimering med mera. Det är självklart för oss som ser det varje dag, men inte för stora delar av befolkningen. Det måste vi hjälpas åt att berätta, inte minst för landets högsta beslutsfattare som hanterar utbildningssystem och finansiering av innovationer.

Hur var det nu igen med de inledande frågeställningarna? Till exempel hönan och ägget? För oss i Småland börjar det med att vilja utveckla, producera och tillfredsställa kundernas behov så effektivt som möjligt. Det innebär att vi måste lära av varandra, vara nyfikna och alltid hitta ­konkurrenskraftiga lösningar.

Vill kunden att cirkeln börjar i Gnosjö så gör den det.

Ibland känner vi att även industrin börjar här. Troligen med en liten, men ack så viktig komponent, som vi producerar lite smartare för varje dag som går.

Inge Johansson, ­ledamot i tanke­smedjan Automathink, ­entreprenör med Gnox Enterprise AB, ordförande i Gnosjö ­Industriförening.