Digitalisering

IBM kan köpa Sun för 55 miljarder

IBM planerar att köpa Sun i en jätteaffär på 55 miljarder kronor. Det uppger amerikanska tidningar. Affären skulle göra IBM störst i världen på servrar.

Publicerad

Det är bland annat New York Times och Wall Street Journal som rapporterar om ryktet att IBM vill köpa rivalen Sun för närmare 6,5 miljarder dollar.

Affären skulle skapa ett företag som har 65 procent av marknaden för servrar med Unix och 42 procent av hela servermarknaden.

Bedömare konstaterar att IBM under senare år främst köpt mjukvaruföretag, men skulle behöva stärka sin försäljning av hårdvara eftersom det genererar försäljning av mjukvara.

En del menar också att affären inte ska ses som en reaktion på attCisco just gett sig in på servermarknaden, utan i stället ett sätt att stärka IBM mot HP som förra våren köpte mjukvaruföretaget EDS.

Det som gör affären logisk är att både IBM och Sun arbetar med öppen källkod -Sun har bland annat köpt det svenska databasföretaget My Sql- och riktar sig till företag som inte främst lutar sig mot programvara från Microsoft.

Samtidigt är ett samgående mellan företagen extremt komplext. Deras teknik och affärsmodeller anses kunna komplettera varandra, men samtidigt sägs företagskulturerna vara svåra att förena.