Tekniknyheter

Hundratals får gå från Telia i Sverige

Johan Dennelind, vd Telia Foto: Nils Jorgensen/REX
Johan Dennelind, vd Telia Foto: Nils Jorgensen/REX

Telia ska sänka kostnaderna. I Sverige får ungefär 600 personer sluta i bolaget, enligt vd.

Publicerad

Telia ska genomföra ett sparpaket som ett led i att försöka få fart på lönsamheten, framför allt i Sverige, som är den marknad där bolaget nu har störst problem.

– Kunderna kräver mer och vi ger dem mer. Men om man ger mer utan att ta ner kostnaderna går det inte ihop. Därför måste vi ta ner kostnaderna nu under andra halvåret och en bit in i 2018, inte minst i Sverige, säger vd Johan Dennelind till TT.

I Sverige ska kostnaderna skäras ner med 5 procent jämfört med andra halvåret 2016, enligt Dennelind.

– En kostnadsreduktion är det kortsiktiga svaret på hur vi ska få igång lönsamheten. I Sverige rör det sig om ungefär 600 personer i olika former, anställda, konsulter etcetera, säger han.

I delårsrapporten för andra kvartalet skriver Telia att bolaget ”planerar att minska våra totala externa och interna resurser med cirka 850”, och att 650 av dem hänförs till Sverige.

– Tyvärr blir det så, det är något vi får lära oss att leva med att vi får anpassa kostnadsbasen efter den verklighet vi har och den takt vi förmår ställa om verksamheten i, säger Johan Dennelind, angående neddragningarna.

Han tycker att andra kvartalet består av en blandad kompott.

– Det är framför allt Sverige som är negativt. Det övriga ser rätt bra ut men i och med att Sverige ser tyngre ut i kvartalet så slår det igenom på gruppnivå, säger Dennelind.

– I Sverige är det framför allt två delar som står ut. Det ena är kostnadsnivån som är något för hög. Men det som slår mest är förseningar i fiberinstallationer, säger han.

När det gäller Sverige pågår en stor omställning av verksamheten, enligt Dennelind.

– Det finns en del gamla produkter och tjänster som vi måste ut till nya plattformar, produkter och system. Det tar tid men vi har påbörjat det, säger Dennelind.

Telia redovisar en vinst före skatt på 1,4 miljarder kronor för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 3,7 miljarder kronor motsvarande period 2016.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 2,5 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 19,8 miljarder kronor, jämfört med 21,1 miljarder kronor ett år tidigare.

Telia varnade redan i förra veckan för miljardnedskrivningar, framför allt relaterade till verksamheten i Uzbekistan, som står på bolagets säljlista. Enligt Dennelind gör Telia framsteg i processen att lämna Eurasien.

– Nu har vi en väl strukturerad process där vi är eniga, inte minst med Turkcell som är delägare i den här Eurasia-verksamheten, att de också är intresserade av att sälja. Vi har ett antal intressenter med bra intresse. Därför kan vi lugnt säga att vi känner oss trygga på att vi gör goda framsteg i processen, säger Dennelind.

TT: Har ni överhuvudtaget tjänat något på era investeringar i Eurasien?

– Vi får göra en slutnota på de här affärerna när vi har lämnat, vad äventyret har kostat. Men vi har ju sett en rejäl försämring under den här tiden. Det beror på ett antal saker, inte minst hur det ser ut rent makroekonomiskt och politiskt. Men själva verksamheterna i länderna går faktiskt bra. Uzbekistan är förmodligen ett av våra bästa länder operationellt, men det får vi inte betalt för, säger Dennelind.

Dennelind trots allt ser mycket som går bra och Telia står fast vid sin prognos för helåret.

– Det är mycket som går bra nu. Norge står ut som en väldigt stark marknad och Finland, som är vår tredje största marknad, har en rejäl förbättring både på intäkts- och lönsamhetssidan. Vi har marknader där vi har både tillväxt och lönsamhet. Men de försvinner litegrann när Sverige går dåligt i det här kvartalet, säger han.