Säkerhet

Huaweis säkerhetschef: Påtryckningar bakom svenska 5g-stoppet

Andy Purdy är säkerhetschef på Huawei i USA. Foto: Huawei
Foto: Vincent Isore/TT
Digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Jessica Gow/TT

Huaweis säkerhetschef hävdar att USA har förmått Sverige att bannlysa bolaget från 5g-nätet. ”Sverige stiftar sina egna lagar”, kontrar digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Publicerad

Sedan telekombolagen Huawei och ZTE uteslöts ur den svenska 5g-utbyggnaden har tongångarna varit höga. Både från bolagen och från deras hemland Kina, som hotar att införa liknande repressalier mot Ericsson.

Orsaken till restriktionerna anges vara att den kinesiska säkerhetslagen gör det möjligt för landets underrättelsetjänst att tvinga bolaget att spionera på sina västerländska kunder.

Huawei anser dock att det svenska förbudet är en direkt följd av amerikanska påtryckningar. Det säger bolagets amerikanska säkerhetschef Andy Purdy i en intervju med Ny Teknik.

– Om de inte vore för påtryckningarna från USA är jag övertygad om att vi hade haft diskussioner om vad som är nödvändigt och möjligt att göra för att adressera riskerna, säger Andy Purdy.

Så du säger att det inte alls handlar om en oro för nationens säkerhet när Säkerhetspolisen och Försvarsmakten bedömer att ni ska bli uteslutna från 5g-utbyggnaden?

– För det första handlar det om Kina och den kinesiska säkerhetslagen. För det andra tror jag att utan påtryckningar från USA skulle det finnas en dialog. Utan påtryckningar skulle det förhoppningsvis bli en dialog om hur vi kan lösa de riktiga säkerhetsproblemen.

USA hyllar Sverige

Han betonar att det inte är säkert att dialog skulle sluta med att Huawei tilläts delta i utbyggnaden, men det skulle åtminstone ge bolaget en chans att lägga fram sin sak.

När Ny Teknik ber om exempel på påtryckningar pekar Andy Purdy på Clean Network-initiativet som Trump-regeringen initierade i somras. Det är ett handlingsprogram för att hålla kinesiska tillverkare borta från kommunikationsnät både i och utanför USA. Flera europeiska länder har gått ut offentligt och gjort gemensam sak med USA i frågan.

På programmets officiella hemsida hyllas Sverige samt operatörerna Telia och Telenor för valet att ”bara använda pålitliga leverantörer i sina 5g-nät”.

Ygeman: Inga påtryckningar

Sveriges digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) tillbakavisar dock bestämt att USA skulle vara inblandad i de svenska restriktionerna. Vare sig när det gäller lagstiftningen från förra året, eller Post- och telestyrelsens beslut att efter råd från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten exkludera Huawei och ZTE från 5g-utbyggnaden.

– Sverige stiftar sina egna säkerhetslagar utan inblandning av andra länder, oavsett vilka länder det är. Vår lag riktar sig inte mot något speciellt land eller något speciellt företag och den har inte tagits fram efter på tryckningar från något land eller företag, säger Anders Ygeman till Ny Teknik.

Ser du att det finns någon risk att myndigheternas beslut har tillkommit efter påtryckningar från andra länder?

– Nej.

Sveriges internetoperatörer får fortsatt använda sig av Huaweis utrustning i sin utbyggnad av bredband, det är väl också kritisk infrastruktur precis som mobilnäten. Tror du på sikt att det kan komma liknande lagstiftning som gäller internetinfrastrukturen i Sverige?

– Det är klart att vi måste säkerställa att alla former av kritisk infrastruktur i Sverige håller en hög säkerhetsnivå och egentligen spelar det inte så stor roll om det är en bro, hamn, mobilmast eller fiberswitch. Vi måste se till att vår grundläggande infrastruktur inte utgör ett hot mot landets säkerhet.

Oklart hur beslutet kan överklagas

Frågan om det finns någon möjlighet för Huawei och ZTE att på sikt delta i den svenska 5g-utbyggnaden hänvisar Anders Ygeman till PTS.

Myndigheten uppger att det kommer att vara möjligt att överklaga villkoren i 5g-auktionen efter att den är genomförd. Det återstår dock att se om det är mobiloperatörerna som måste överklaga eller om även Huawei och ZTE kommer att ha möjlighet att göra det. Den frågan är upp till Förvaltningsrätten.

Andy Purdy på Huawei säger i slutänden att han i grunden är positivt inställd till den svenska lagstiftningen.

När den svenska lagändringen klubbades igenom förra året uttryckte Huawei att det var positivt att den svenska regeringen tar säkerhet i mobilnätet på allvar. Hur känner ni nu när lagen använts för att stänga er ute?

– Lagen är bra. Det handlar om hur den implementeras (…) du kan inte bara eliminera ett företag utan att undersöka vilka möjligheter det finns att minimera riskerna. Det är det vi pratar om, möjligheten att på ett effektivt och transparent sett minska riskerna. Att bara bannlysa Huawei är emot poängen, säger Andy Purdy.

Givet hur situationen är i dag, tror du att Huawei på sikt kommer att tillåtas komma tillbaka in i svenska mobilnät?

– Jag tror definitivt att svenska kommunikationsnät så småningom kommer att använda Huaweis utrustning, vi är inte på väg bort och vi vill fortsätta vår långa relation med Sverige. När det gäller 5g hoppas vi att det inte blir något förhastat beslut. Vi hoppas att det kan föras dialoger om sådant vi pratat om i dag och att vi inte bara kan komma fram till ett sätt att reducera riskerna som kan implementeras för alla utan att vi kan sätta kurs mot ökad säkerhet, tillförlitlighet och transparens.

Men hinner ni vara delaktiga i 5g-utrullningen? Spektrumauktionerna i Sverige startar om ett par veckor, och operatörerna vill börja bygga innan årsskiftet. De måste välja leverantörer för att kunna göra det, och tiden är knapp.

– Det handlar också om frågan att ta bort Huaweis utrustning ur existerande mobilnät eftersom 5g-näten bygger vidare på 3g och 4g. Där finns det en längre tidshorisont [befintlig Huawei-utrustning ska vara borttagen ur näten senast 2025, reds. anm.].

5g-auktion startar 10 november

Den 10 november inleds auktionerna för spektrum i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz som anses väl lämpade för att bygga 5g-nät.

Godkända att delta: Teracom Samhällsnät, Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor) samt Telia.

Auktionen omfattar 320 MHz i 3,5 GHz-bandet och 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. Som auktionen är upplagd finns det goda möjligheter för alla fyra aktörer att få tillgång till 80 MHz sammanhängande spektrum i något av banden.