Miljö

H&M, Ericsson och Electrolux har högre utsläpp än hela Sverige

Foto: Pontus Lundah l / TT
Foto: Pontus Lundah l / TT

De tre svenska bolagen släpper tillsammans ut mer växthusgaser per år än Sverige som nation, visar en granskning som Dagens industri gjort.

Publicerad

Enligt de senast redovisade siffrorna släpper de tre storföretagen H&M, Ericsson och Electrolux ut 108 miljoner ton växthusgaser per år. Det jämförs med hela Sveriges växthusnota för 2016 som var på 101 miljoner ton. Uträkningen gäller företagens tillverkning och verksamhet i hela världen.

Tidningen Dagens industri har kartlagt utsläppen av växthusgaser i Sveriges största börsföretag, de företag som är listade på OMXS30-listan.

Samtidigt är det, skriver tidningen, många företag som inte redovisar sin klimatpåverkan. Enligt Di vill inte eller kan inte 30 procent av de svenska storbolagen lämna ut uppgifter om hur mycket koldioxid de släpper ut.

Att mäta och ta reda på ett företags miljöpåverkan är komplicerat, bland annat eftersom många underleverantörer är inblandade.

Volvogruppens chef för medierelationer Claes Eliasson skriver till Di att skälet till att företaget inte redovisar det som kallas scope 3-utsläpp är att ”vissa av de 15 underliggande faktorerna endast är uppskattningar och att vi inte vill gå ut med icke-reviderade siffror”. Omkring 95 procent av företagets utsläpp av växthusgas sker inom scope 3.

”Sveriges totala utsläpp kan inte jämföras med Ericssons totala scope 3-utsläpp. De utsläpp vi rapporterar gäller för alla produkter i 180 länder” skriver Mats Pellbäck Sharp, hållbarhetsansvarig på Ericsson, till tidningen. Han tillägger ”hela vår industri står för knappt 1,5 procent av världens totala koldioxidutsläpp”.

Företagen redovisar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget, utsläpp från inköpt el, värme och kyla och indirekta utsläpp som sker utanför verksamhetens väggar vid till exempel leveranser av gods och distribution av produkter.