Digitalisering

Hellre sms än Hesa Fredrik när folket väljer

Men svenskarna vill hellre ha SOS Alarms VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via sms till mobiltelefoner. Foto: Henrik Montgomery / TT
Men svenskarna vill hellre ha SOS Alarms VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via sms till mobiltelefoner. Foto: Henrik Montgomery / TT
Klockan tre på eftermiddagen den första helgfria måndagen var tredje månad tjuter Hesa Fredrik. Foto: Henrik Montgomery / TT
Klockan tre på eftermiddagen den första helgfria måndagen var tredje månad tjuter Hesa Fredrik. Foto: Henrik Montgomery / TT

Medborgarna vill helst varnas för fara via sms, snarare än via det klassiska utomhuslarmet Hesa Fredrik. Sms föredras också av SOS Alarm själva och det finns tankar på att reformera varningssystemet.

Publicerad

Klockan tre på eftermiddagen den första helgfria måndagen var tredje månad. Så är vi vana att höra den klassiga signalen för Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). I alla fall om vi bor i tätort med fler än 1.500 invånare.

– Det innebär att bara omkring 40 procent av Sveriges befolkning nås, säger Björn Skoglund, ansvarig för krisberedskap på SOS Alarm.

Sms når långt fler, erbjuder möjligheter till mer detaljerad information och har större geografisk precision.

Svenskarna vill få sms

Sms föredras också framför Hesa Fredrik av svenskarna, visar en undersökning som SOS Alarm har gjort.

Likaså föredras sms också av SOS Alarm.

– Men är det en väldigt allvarlig situation med flyglarm, då kan tutan i stället vara ett bra sätt att uppmärksamma detta, säger Björn Skoglund.

Men telefonnät är sårbara och kan överbelastas, vilket människor blev varse under terrordådet i Stockholm den 7 april förra året.

TT: Är sms verkligen en tillförlitlig metod?

– Ett sms behöver bara en millisekund av kontakt med nätet för att nå fram, medan ett talsamtal kanske inte går att genomföra.

Tjöt av misstag

Den 9 juli förra året ljöd Hesa Fredrik av misstag över delar av Stockholm, vilket skapade oro och stora rubriker. Efteråt drog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i gång en utredning där man också tog ett större grepp om hur VMA ska sändas i framtiden.

Med anledning av att det på måndag är dags för nästa kvartalstest av Hesa Fredrik samlar SOS Alarm en panel med olika experter för ett samtal om krisberedskap, information och ryktesspridning.

Där kommer man också att diskutera hur VMA-systemet kan anpassas för att möta framtida teknik och krav.