Populärteknik

Havsbruk i Kunskapskanalen

Den 23 och 24 mars visar Kunskapskanalen två program om vattenbrukets framtida möjligheter.

Publicerad

Onsdag 23 mars 16.40 – 18.40 handlar det om rovfisket i haven och vägen mot ett framtida hållbart vattenbruk.

Torsdag 24 mars 16.00–17.40 handlar det om vad som kommer att ligga i framtidens fiskdiskar, om norska erfarenheter av torskuppfödning och om blåmusslor som fiskfoder.

Programmen är upptagningar från det seminarium KSLA – Kungliga Skogs- och lantbruksakademien – höll om vattenbruk i Göteborg i februari.