Miljö

Här är svenskarna som är bäst förberedda på en naturkatastrof

Östgötarna är bäst förberedda på en naturkatastrof. Foto: IBL / TT
Östgötarna är bäst förberedda på en naturkatastrof. Foto: IBL / TT

Världen över har naturkatastroferna har avlöst i år. Även Sverige har drabbats, av så väl översvämningar som skogsbränder. En ny undersökning visar hur bra svenskarna klarar sig när katastrofen väl är här.

Publicerad

Om något inträffar och du enbart måste klara dig på det som finns i ditt hem i dag,
 hur länge uppskattar du då att du skulle klara dig?

Frågan ställs i Projektengagemangs rapport "Samhällsbarometern". Över hälften av svenskarna som svarar uppger att de bara skulle klara sig upp till en vecka.

Men det finns också de som är mer förberedda på katastrofen. De som preppat bäst har bunkrat upp med ficklampor, batterier och konserver. Tio procent skulle klara sig i en månad. Och hela 59 procent har sökt information om hur man bör agera vid en naturkatastrof.

Även om många har förberett sig för något som kan liknas vid domedagen så anser de flesta i undersökningen att deras städer inte är tillräckligt rustade för olika katastrofer.

Det man oroar sig mest för är krisberedskapen för terrorattentat och sjukdomsepidemier. Svenskarna känner däremot stor tilltro för hur deras städer kan klara av att hantera snöoväder – 43 procent uppger det.

Mest oroliga är östgötarna. Så många som var fjärde person i Östergötland har förberett sig på något sätt inför en eventuell naturkatastrof. De som bor i Skåne och Kronoberg är däremot de som förberett sig minst. Där uppger 85 procent respektive 83 procent att de inte alls är förberedda.

I undersökning totalt har drygt 2 500 svenskar svarat på frågor om deras städer.

Svenskarna som är sämst förberedda på en naturkatastrof

1. Östergötlands län

2. Blekinges län

3. Norrbottens län

4. Jämtlands län

5. Gotlands län

1. Skåne län

2. Kronobergs län

3. Värmlands län

4. Hallands län

5. Stockholms län