Övriga nyheter

Här är svensk industris dolda möjligheter

Seende robotar ger industrin nya möjligheter, som att automatisera plockning av osorterat gods. Det är ett exempel på ny teknik som kan göra det lönsamt för fler företag att automatisera. Foto: Jonas Lindstedt
Seende robotar ger industrin nya möjligheter, som att automatisera plockning av osorterat gods. Det är ett exempel på ny teknik som kan göra det lönsamt för fler företag att automatisera. Foto: Jonas Lindstedt
Tomas Rudolfsson
Tomas Rudolfsson
Pär Holmgren Foto: Juliana Falldin
Pär Holmgren Foto: Juliana Falldin
Christer Ramebäck Foto: W.L.Sandberg
Christer Ramebäck Foto: W.L.Sandberg

Svensk industri är bra på automation. Men potentialen att effektivisera är enorm, enligt de som har bäst koll på automationsgraden.

Publicerad

Systemintegratörerna är part i målet – de lever på att auto­ma­tisera. Men det är också de som är ute i industrin, i olika branscher och i små som stora företag, och de ser hur långt svenska företag kommit med att automatisera.

Det är en grupp företag som anlitas för att effektivisera, sätta upp produktionsceller, linor, koppla ihop it-system och andra produktionsnära uppdrag.

Och när vi ringer runt till dem får vi ett samstämmigt budskap. Det finns mycket kvar att göra.

– Man talar om en ny våg av automation men den kommer aldrig. Det som är gjort är bara en bråkdel av vad som kan göras, säger Pär Holmgren, vd för Dynamate Industrial Services, en av de större aktörerna.

Bland de största är också Prevas som jobbar mycket med att koppla ihop it med produktion.

– De stora företagen har kommit långt, men i mindre och medelstora företag finns stor potential, säger, Christer Ramebäck, ansvarig för Industriell IT & Automation på Prevas.

Han talar om några olika områden att effektivisera. Roboti­seringen är en del, men ännu ­större potential ser han i de delarna som handlar om att inkludera affärssystemen och koppla ihop allt, hela kedjan från order till ­robot.

– Det är fortfarande mycket papper i svensk industri. Det finns extremfall där någon läser av en skärm, skriver ner värden och går till en dator för att skriva in det i ett annat system. Pappers­hanteringen driver kostnader som skulle kunna minskas med ökat it-stöd. Dessutom ökar kvaliteten med mindre pappersarbete, säger han.

Christer Ramebäck menar också att det finns stor potential i att byta ut maskiner med ålderstigen servicemodell mot moderna, uppkopplade maskiner som kan övervakas kontinuerligt och på distans.

Även de som är mer specia­liserade på robot­automation ser en stor potential. Tomas Rudolfsson, försäljningschef inom ­industriautomation, AH Automation:

– Mindre mekaniska verkstäder, möbelföretag och livsmedelsindustrin är exempel där det finns en hel del kvar att göra, säger han.

Inom livsmedelsbranschen är det många enkla moment, packning, ställa på pall, införsel av material med mera, menar Tomas Rudolfsson. Inom industrin skulle fler bearbetningsmaskiner kunna bemannas av robotar.

Storföretag som Volvo, Scania ­eller Ikea har höga krav på kva­litet och leveranssäkerhet. Därför har många av deras underleverantörer pressats till effektiviseringar. Andra tillverkande företag, i synnerhet legotillverkare, har inte kommit lika långt.

– De företagen har små marginaler och svårt att ta investeringar. Det finns hur mycket som helst att göra, ändå är efterfrågan låg. Vi som ­jobbar med detta har massor av ledig kapacitet. Vi garanterar kunderna 20 procent ökad tillgänglighet i befintliga system men inte heller det räcker, säger Pär Holmgren på Dynamate.

Tomas Rudolfsson tror att fler företag skulle få ihop kalkylen och kunna investera i automation om de gjorde en total översyn av sin produktion.

– Det kanske går att ladda ett magasin på eftermiddagen och låta roboten jobba en hel kväll så att man får ut ett halvt skift till. Det gäller att se över hela produktionen, säger Tomas Rudolfsson.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev om automation!

10 vägar för industrin

  • Fler robotar på linorna.
  • Seende robotar som plockar.
  • Robotbetjäning av maskiner.
  • Robotar som tar ett extra skift.
  • Mindre pappersarbete.
  • Koppla ihop affärssystem med produktion.
  • Uppkopplade maskiner.
  • Automatiserad införsel av material.
  • Effektivare flöden.
  • Bättre logistik.