Innovation

Han får alger att göra ny olja - av koldioxid

Ombord på Sorcerer II har Craig Venter bedrivit en världsomspännande provtagningsexpedition sedan 2003. Nyligen besökte han Stockholm. Foto: Fredrik Stehn
Ombord på Sorcerer II har Craig Venter bedrivit en världsomspännande provtagningsexpedition sedan 2003. Nyligen besökte han Stockholm. Foto: Fredrik Stehn
Karolina Ininbergs Foto: Fredrik Stehn
Karolina Ininbergs Foto: Fredrik Stehn

Lagra koldioxid i marken är en fånig idé. Låt i?stället alger göra ny olja av den med fotosyntes. Det är utgångspunkten för ett av amerikanske genforskaren och entreprenören Craig Venters senaste projekt.

Publicerad

I?dag görs försök på flera håll i världen med att odla alger för bränsleproduktion. Då handlar det ofta om att skörda algerna och sedan omvandla biomassan, ungefär som när man jäser sockerrör eller spannmål till etanol. Det finns också försök att odla oljerika alger, som man sedan skördar och pressar som när man utvinner rapsolja.

Men Craig Venters och hans företag Synthetic Genomics idéer har inte mycket gemensamt med vanligt jordbruk, snarare med kemisk processindustri. Fast med skillnaden att fabriken består av levande celler.

Genom att förändra arvsmassan har företaget fått fram alger som både tillverkar fettmolekyler (lipider) och utsöndrar dem ur cellen. Det gör det betydligt enklare att få fram oljan, och processen kan göras kontinuerlig.

-?Vi kan få ut kolväten med mellan 4 och 18 kolatomer. Vi kan i?dag göra råolja från alger som kan gå in i existerande raffinaderier, men att få ut miljarder fat, det är en helt annan sak, säger Craig Venter.

Ny Teknik träffar honom just när den stora segeltävlingen Volvo Ocean Race gästar Sverige. Venters stora segelyacht och forskningsfartyg Sorcerer II ligger vid kaj i utkanten av tävlingsområdet vid Skeppsbron i Gamla stan. Besöket ingår i en världsomspännande provtagningsexpedition, som påbörjades 2003, för att kartlägga arvsmassan hos havets mikroorganismer.

I algfabriken drivs processen av solljus och viktigaste råvaran är koldioxid. Men det räcker inte med att utnyttja koldioxiden som finns i vanlig luft. För att få upp produktiviteten ska algerna matas med koldioxid från förbränningsanläggningar och industrier. På så sätt "återvinns" kolatomerna och får gå runt i ett industriellt kretslopp.

Algprojektet har just fått kraftig kommersiell uppbackning genom ett avtal med Exxon värt cirka två miljarder kronor. Målet är bland annat att utveckla de bästa odlingssystemen.

-?Vi tror att det kan dröja 10-15 år innan det kan ske på en industriell skala. Det är en stor utmaning att skala upp processen, titta bara på de enorma mängder olja som enbart Sverige förbrukar, säger Craig Venter.

Hennes forskning blev biljetten

Svenska Karolina Ininbergs, marinbiolog från Stockholms universitet, mönstrade på Sorcerer II i april och var med på resan över Atlanten och till Östersjön.

-?Botaniska institutionen i Stockholm har ett samarbete med J. Craig Venter Institute och jag var i mars över i San Diego, säger hon.

-?Där blev jag inbjudan att delta i expeditionen, mer eller mindre på stående fot.

Hernnes eget forskningsområde är cyanobakterier, en grupp organismer som har stått i fokus för hela expeditionen.

Cyanobakterierna anses vara direkta efterföljare till de allra första livsformerna på jorden och de som först utvecklade fotosyntes.