Innovation

Hajp kring den nya tekniken

Kloningen må vara död - men inte hoppet om reservdelar till svårt sjuka eller skadade människor. Hundratals labb satsar nu på tekniken som förvandlar hudceller till stamceller.

Publicerad

Forskare världen över satsar nu helhjärtat på den nya tekniken att programmera om färdigutvecklade hudceller så att de blir allt vad en patient kan behöva - oavsett om det handlar om nya nervceller, blodceller eller hjärtmuskelceller.

Resultatet blir stamceller som kallas ips (induced pluripotent stem cells). Tricket blir möjligt genom att överföra tre till fyra olika gener till cellens arvsmassa. Generna, som forskare identifierat som extremt aktiva under embryots utveckling, överförs till cellen med hjälp av virus.

Väl inne i cellens arvsmassa producerar de proteiner, som får cellerna att gå tillbaka till ett stadium där de kan styras till att bli i stort sett vilka celler som helst. Metoden utvecklas nu i en rasande fart.

Vid årsskiftet tog den svenska stamcellsprofessorn Outi Hovatta och hennes kollegor vid Karolinska sjukhuset också steget över till den nya tekniken.

-?Det är lättare att få fram patientspecifika celler med ips. Vi har redan flera celllinjer som verkar fungera.

Men det finns problem som måste lösas. Cellernas karaktärsbyte åstadkoms med gener som överförs med hjälp av virus. Innan de nya cellerna stoppas in i människan måste forskarna utreda att de är helt säkra.

-?Det finns mycket kvar att forska på, säger Outi Hovatta.