Digitalisering

Gustav IIIs odödliga kaffeexperiment

Forskarkungen själv i all sin prakt.
Forskarkungen själv i all sin prakt.

Kung Gustav III var övertygad om att kaffe var ett dödligt gift. För att bevisa detta lät han utföra ett medicinskt experiment där en dödsdömd fånge tvingades dricka kaffe var dag tills denne dog.

Publicerad

Under 1700-talet blev kaffe drycken på modet i finare kretsar. Men det fanns också många, där-ibland självaste kung Gustav III, som såg den svarta vätskan som ett hot mot folkhälsan - ett långsamt verkande gift som ledde till en förtida död.

För att klargöra de skadliga verkningarna av kaffedrickande beslöt kungen att ett medicinskt experiment skulle genomföras. Två dödsdömda fångar fick välja mellan galgen eller att tjänstgöra som försökskaniner. Knappast förvånande gick de med på att delta i experimentet.

Den ena fången tvingades dricka kaffe var dag och den andra att dricka te. Experimentet skulle fortsätta under två läkares överinseende till fångarnas död. Kungens tanke var att visa hur kaffet förkortade människans livslängd. Att kaffedrickaren snart skulle avlida i svåra koffeinplågor var kungen helt övertygad om.

Så satt de båda fångarna i var sin cell och drack kopp efter kopp kaffe respektive te dag efter dag. Veckorna blev till månader och månaderna till år. Så avled den ene av läkarna.

Fångarna tvingades dricka vidare, tills plötsligt även den andre läkaren dog. Därefter dog kung Gustav själv, skjuten under en maskeradbal på Stockholmsoperan, 29 mars 1792. Men experimentet avbröts inte. Det fortsatte till dess att tedrickaren slutligen avled i den aktningsvärda åldern 83 år.

Det finns inga uppgifter om hur eller när kaffedrickaren avled. Kanske lever han fortfarande. Säkert är emellertid att kaffets dåliga rykte inte förbättrades trots resultatet av det kungliga experimentet. Än i dag betraktas kaffe av många som en farlig drog.

"Påståendet att kaffe är skadligt för kroppen är inte hållbart", hävdar Dr Thomas Hoffmann, chef för Institutet för livsmedelskemi vid Universitetet i Münster. "Faktum är att det är nyttigt", säger han i en intervju i tidskriften Der Spiegel.