Säkerhet

Granskning: Många myndigheter har föråldrade it-system

Foto: Tom Merton
Foto: Tom Merton

Ett mycket stort antal statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska it-system, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Publicerad

Ett it-system definieras som föråldrat när det inte längre uppfyller verksamhetens krav på vad det behöver prestera.

Cirka 80 procent av de myndigheter som granskats uppger att de har svårt att upprätthålla informationssäkerhetsnivå i ett eller flera av sina system. Mer än var tionde myndighet svarar att detta gäller för alla eller en majoritet av systemen.

”Föråldrade system gör det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra myndighetens verksamhetsprocesser”, säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen, enligt ett pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ta fram ett stöd som underlättar för myndigheterna att arbeta effektivt med problem kring föråldrade it-system och fortsatt digitalisering.