Innovation

Genforskare: Hälsosam livsstil inte avgörande

Foto: All over press
Foto: All over press

En person med hälsosam livsstil har ingen garanti för bättre skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar än den som röker eller är fysiskt inaktiv. Effekterna beror i stor utsträckning på vilka genvarianter vi bär på.

Publicerad

– Det är lite av ett lotteri. En del människor har en genvariant som gör dem extra känsliga för exempelvis rökning. Andra påverkas betydligt mindre, säger Jaana Gustavsson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I en nyligen försvarad avhandling har Jaana Gustavsson studerat nära 2 000 personer i Stockholms- och Göteborgsområdet som insjuknat i kranskärlsjukdom. Resultaten är ytterligare en del i det pussel som läggs för att kartlägga riskerna att drabbas av den sjukdomstypen.

– Vi vill studera samverkan mellan genvarianter och livsstilsfaktorer. Det ger en ökad förståelse för vad som leder fram till hjärt- och kärlsjukdomar och också varför en del människor verkar särskilt känsliga för en ohälsosam livsstil och andra i betydligt mindre omfattning, säger Jaana Gustavsson.

Tre speciella genvarianter har funnits med i studien. Personer som bär på en särskild variant av genen APOE – omkring 15 procent av alla svenskar – är delvis skyddade för hjärt- och kärlsjukdomar även om man inte rör på sig särskilt mycket eller röker.

– Det är självklart bra att inte röka och att vara fysiskt aktiv. Men alla rökare blir inte sjuka och det kan bero på att man bär genvarianter som ger ett visst skydd mot de skadliga effekterna, säger Jaana Gustavsson, till TT.

Personer med andra varianter av APOE-genen löper tvärtom en ökad sjukdomsrisk av rökning och fysisk inaktivitet.

Också den så kallade fetma-genen FTO ingick i studien. Tidigare forskning har visat att lägre fettintag och mer fysisk aktivitet motverkar den fetmaskapande effekten hos en variant av FTO-genen. Den nu publicerade avhandlingen visar, något oväntat, inga liknande motverkande effekter för risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

– Den ökade sjukdomsrisken var densamma oavsett om man hade hög eller låg fysisk aktivitet, säger Jaana Gustavsson.

Gilla Ny Teknik på Facebook