Samhälle

Försvarsorter kan hoppas på 850 jobb

Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Försvarsminister Peter Hultqvist (S). Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Försvarsmakten ska växa på flera orter i landet. Där uppskattas sammanlagt 550–850 arbetstillfällen kunna skapas.

Publicerad

Riksdagen ska på tisdag klubba försvarsbeslutet för 2021_2025. Beslutet innebär den största upprustningen på många årtionden.

Men försvarssatsningarna får också betydelse för de sju orter där Försvarsmakten ska växa. Försvarsdepartementet har gjort en uppskattning som hamnar på sammanlagt mellan 550–850 nya arbetstillfällen.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) betonar att detta bara är en bedömning och att Försvarsmakten inte är klar med sin planering. Därför vill han vara försiktig och håller sig till att det kan bli "minst" 550 jobb.

- Det här är naturligtvis viktiga och stora tillskott som betyder mycket. Det är också en fördel för en ort att kunna säga att man är en regementsort, säger Hultqvist.

Här är orterna som hoppas

Flest jobb kan Kristinehamn, Falun och Sollefteå hoppas på.

I Kristinehamn ska en nytt artilleriregemente, A 9, med tillhörande skjutfält i Villingsberg byggas upp. Ett regemente med 2–3 utbildningskompanier bedöms kräva 75–120 militära befattningar. Behovet av civil personal bedöms vara 50–80 befattningar. Totalt alltså 125–200 befattningar i Kristinehamn.

Samma bedömning görs för Falun där infanteriregementet I 13 ska byggas upp med en regementsledning och utbildning för två kompanier.

Även återetableringen av regementet I 21 i Sollefteå uppskattas kunna ge 125_200 arbetstillfällen, varav 75_120 militära befattningar.

Kopplat till I 21 i Sollefteå ska ett utbildningsdetachement etableras i Östersund. Där ska man utbilda ett skyttekompani per år. Det uppskattas kräva 25–50 militära befattningar och 15–25 civila befattningar. Alltså sammanlagt 40–75 arbetstillfällen.

Försvarsmakten: "Positiv effekt"

Det är dock inte säkert att allt handlar om nyanställningar, eftersom det beror på hur Försvarsmaktens omorganisation ser ut.

Å andra sidan kan jobbeffekten på orterna bli större om man räknar in till exempel byggjobbare och servicepersonal.

- Det får effekter för övrigt näringsliv för personalen ska både bo och handla mat och leva på de här orterna. Det tror jag har en positiv effekt, säger Hultqvist.

Regementena i Falun, Sollefteå/Östersund och Kristinehamn påbörjas under perioden 2021–2025, men ska inte vara fullt utbyggda förrän 2026–2030.

I Arvidsjaur utbildas redan jägarsoldater, men den verksamheten ska växa till ett regemente, K 4. Det bedöms öka behovet av militär personal med 20–30 befattningar och ned 15–20 civila befattningar. Sammanlagt 35–50 nya arbetstillfällen.

K4 ska vara fullt utbyggt senast 2025

"Förbättrar Försvarsmaktens folkförankring"

Valet av regementsorter har gjorts både av militärstrategiska och regionalpolitiska skäl.

Hultqvist ser ytterligare en fördel av att Försvarsmakten nu ska finnas på fler orter.

- Det förbättrar Försvarsmaktens folkförankring i landet, säger han.

I de större städerna Göteborg och Uppsala kommer inte Försvarsmaktens tillväxt att märkas på samma sätt.

Uppsala ska få tillbaka sin flygflottilj F 16, men där är Försvarsmakten redan väl etablerad med framförallt Luftstridsskolan, LSS. Ett tiotal militära och civila befattningar bedöms behöva tillföras.

Riksdagen debatterar i dag

Även i Göteborg är Försvarsmakten väl etablerad. Uppbyggnaden av amfibieregementet, Amf 4, med regementsledning och personal för att utbilda en amfibiebataljon, bedöms kräva 75–100 nya militära befattningar och 20–30 civila. Totalt 95–130 nya arbetstillfällen.

Försvarsmaktens tillväxt i Uppsala och Göteborg ska vara klar senast 2025.

Riksdagen debatterar i dag försvarsbeslutet och fattar beslut på tisdag.