Populärteknik

Forskare kan ha hittat gasjättes exponerade kärna

Konstnärlig tolkning av en Neptunusplanet i Neptunusöknen. Det är sällsynt att hitta ett objekt av denna storlek och densitet så nära sin stjärna. Foto: University of Warwick/Mark Garlick
Konstnärlig tolkning av en Neptunusplanet i Neptunusöknen. Det är sällsynt att hitta ett objekt av denna storlek och densitet så nära sin stjärna. Foto: University of Warwick/Mark Garlick

En nyupptäckt exoplanet tycks vara den exponerade kärnan från en gasjätte. Det kan ge nya ledtrådar om vad som finns i planeternas inre.

Publicerad

Exoplaneten TOI 849 b ligger ungefär 734 ljusår bort från oss. Den har en radie nästan 3,5 gånger större än jordens och en massa ungefär 39 gånger så stor. Men dess atmosfär utgör inte mer än 4 procent av den totala massan, vilket är väldigt lite för en planet av den storleken.

”Vi kan förvänta oss att en så massiv planet har anhopat stora mängder väte och helium när den bildades, och växa sig till något som liknar Jupiter. Det faktum att vi inte ser dessa gaser låter oss veta att detta är en exponerad planetär kärna. Det här är första gången som vi har upptäckt en intakt exponerad kärna i en gasjätte runt en stjärna”, säger astronomen David Armstrong vid University of Warwick i ett uttalande.

Det finns två teorier som kan förklara varför planetens kärna är synlig. Antingen har gasjätten en gång liknat Jupiter, men förlorat nästan all sin yttre gas när den till exempel kolliderat med en annan planet eller kretsat för nära en stjärna. Det kan också vara en ”misslyckad” gasjätte, som aldrig bildade en atmosfär fullt ut, till exempel för att det uppstod ett glapp i skivan av damm som planeten formades av.

TOI 849 b öppnar för nya lärdomar om planeternas inre, menar David Armstrong.

”Vi har möjlighet att titta på kärnan till en planet på ett sätt som vi inte kan göra i vårt eget solsystem. Det finns fortfarande stora öppna frågor om Jupiters kärnas art, till exempel. Märkliga och ovanliga exoplaneter som denna öppnar ett fönster för vår förståelse av planetbildning, som vi inte har något annat sätt att utforska på”, säger han.

Studien ”A remnant planetary core in the hot-Neptune desert” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. David Armstrong är studiens huvudförfattare.