Samhälle

Formeln som Hawking ville ha på sin gravsten

Foto: Montage, Ny Teknik/Joel Ryan/TT
Foto: Montage, Ny Teknik/Joel Ryan/TT

Formeln beskriver varför svarta hål inte är helt och hållet svarta. Stephen Hawking har sagt att den ska pryda hans gravsten.

Publicerad

Världen sörjer professor Stephen Hawking som under onsdagen gick bort, 76 år gammal. Redan 2002 klargjorde han vad besökare av hans grav skulle mötas av. Detta i samband med firandet av hans 60-årsdag, rapporterar The Independent.

"Jag vill att denna enkla formel ska finnas på min gravsten", sa han om vad som har kommit att få namnet Bekenstein-Hawkings formel, efter honom själv och kollegan Jacob Bekenstein.

Formeln beskriver entropin i ett svart hål, benämnd S. Entropi är ett mått på oordningen hos ett tillstånd, ett begrepp inom termodynamiken.

A är arean av det svarta hålets händelsehorisont, k är Boltzmanns konstant, c är ljusets hastighet, h är Plancks konstant och G är Newtons konstant.

Formeln knyter ihop gravitation, termodynamik och kvantmekanik och anses därmed vara ett fönster mot teorin om kvantgravitation.

Det var sambanden i denna formel som fick Hawking att förstå att hans tidigare utsaga kring att svarta hål inte släpper ifrån sig något var fel. Han ändrade sig 1974 och den mycket svaga strålning som nu anses undslippa ett svart hål, och därmed möjliggöra att det kan "koka bort", har fått namnet Hawkingstrålning.

Så här förklarade Hawking hur han kommit fram till formeln, också det i samband med hans 60-årsdag.

"Särskilt undrade jag om man kan ha atomer vars kärna är ett litet ursprungligt svart hål, format i det tidiga universum? För att besvara det studerade jag hur kvantfält skingrar sig kring ett svart hål. Jag förväntade mig att en del av en våg skulle absorberas och återstoden ha skingrats. Men till min stora förvåning fann jag att det svarta hålet gav ifrån sig strålning. Först trodde jag att jag hade räknat fel. Det som övertygade mig om att det stämde var att strålningen var exakt det som krävdes för att identifiera arean av händelsehorisonten med hjälp av det svarta hålets entropi", skrev han.