Innovation

Fiberoptiken avslöjar bröstcancer

Erik Schartner, universitetet i Adelaide i Australien. Foto: Cancer Research
Erik Schartner, universitetet i Adelaide i Australien. Foto: Cancer Research

Ett nytt fiberoptiskt instrument ska kunna skilja cancervävnad från frisk vävnad medan operationen pågår. Den kan bidra till att färre patienter behöver uppföljande kirurgiska ingrepp.

Publicerad

Forskare vid universitetet i Adelaide i Australien har utvecklat en fiberoptisk sond som känner av pH-värdet i olika vävnader. Vävnad som är angripen av cancer har en högre surhetsgrad än frisk vävnad.

Genom att tydligt skilja dem åt kan kirurger lättare operera bort rätt vävnad – inte onödigt mycket, och inte lämna sådant som måste tas bort. På så sätt kan det gå att undvika att patienter behöver opereras flera gånger om vävnad missas.

Bakom tekniken står ett forskarsamarbete mellan olika center och institutioner för nano-inriktad biofotonik, fotonik och medicin knutna till universitetet i Adelaide. Resultatet av deras studie presenteras i det nya numret av den medicinska tidskriften Cancer Research.

– Vi har utvecklat en fiberoptisk pH-sond som har en mycket hög känslighet för att skilja mellan frisk vävnad och cancervävnad med en extremt enkel, och än så länge experimentell, utrustning som också är helt bärbar, säger Erik Schartner, projektledare, till Cancer Research.

Läs mer:

På sonden finns en pH-indikator som avger en annan färg när den stöter på en surare miljö under operationen. En miniatyrspektrometer på andra änden av sonden analyserar ljuset, och indirekt pH-halten.

– Om avläsningen visar att vävnaderna är cancerogena kan de tas bort omedelbart. För närvarande måste sådana analyser göras efter operationer, vilket kan innebära att fler operationer kan behövas.

Forskarna bakom studien hoppas kunna gå vidare med kliniska studier.