Krönikor

FCA åker snålskjuts – mot avgrunden?

Tesla, som presenterar sig som en klimatets riddare, borde givetvis inte ha ingått den oheliga alliansen med bilkoncernen FCA, skriver Ny Tekniks Johan Kristensson.

Att åka snålskjuts på andra brukar inte uppskattas på arbetsplatsen. Men vad händer när företagsledningen gör samma sak? Fråga bilkoncernen FCA.

Inom idrotten är dopning tabu. Den som använder sig av otillåtna preparat får vara beredd att stå vid skampålen under resten av sitt liv. Tänk bara på Johann Mühlegg, skidåkaren som krossade Per Elofsson under OS i Salt Lake City – men som visade sig vara dopad.

En liknande variant utspelar sig garanterat på arbetsplatser runt om i Sverige i detta nu. Inte i betydelsen att en medarbetare presterar bättre på grund av otillåtna preparat. Utan snarare om att någon underpresterar på grund av lathet. De andra i gruppen får i stället dra lasset för att täcka upp. Men utbetalningen i lönekuvertet blir densamma.

Kollegorna kan bara hoppas att arbetsledningen märker av agerandet och tar upp det vid nästa lönerevision. Att dra sitt strå till stacken får nog alltjämt anses vara en av de starkare moraliska dygderna i vår kultur.

”Poolen är förstås inte gratis för FCA”

Bilkoncernen FCA, där bland annat Chrysler och Fiat ingår, har gjort gemensam sak med elbilstillverkaren Tesla för att försöka slippa böter i Europa. Det berättade Financial Times i förra veckan.

Från 2021 får nya bilar i Europa släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer i snitt. Snittet beräknas utifrån koncernens hela nybilsförsäljning. För den som överskrider väntar dryga böter. Men enligt EU-reglerna finns också möjligheten att skapa så kallade pooler med andra tillverkare.

Det är det FCA nu har gjort med Tesla. Teslas bilar släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer enligt sättet som siffran beräknas på. FCA har inte på egen hand har kommit tillräckligt långt i att utveckla egen bränslesnål teknik. När de båda tillverkarnas siffror adderas kan det alltså innebära att de genomsnittliga utsläppen hamnar under gränsen 95 gram.

Men poolen är förstås inte gratis för FCA. Financial Times anger att den kan ha kostat koncernen ett par miljarder kronor. Bakom affären ligger gissningsvis noggranna kalkyler om vad som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

Det går, som med det mesta, att se agerandet ur flera perspektiv:

1. Företagsledningen har först och främst aktieägarna att ta hänsyn till i sina beslut. Eftersom det är helt enligt EU:s regler att starta en pool med Tesla för att slippa böter så gör man det. Kostnaden för att sluta överenskommelsen med Tesla blir helt enkelt mindre än böterna, vilket gör aktieägarna nöjda.

2. Agerandet är visserligen helt enligt reglerna men moraliskt tveksamt, möjligen förkastligt. FCA åker snålskjuts på de andra gruppmedlemmarnas hårda arbete. Sådant beteende ska inte uppmuntras och FCA hör hemma vid skampålen.

3. FCA:s agerande är måhända tveksamt men det krävs två för att dansa tango. Tesla, som presenterar sig som en klimatets riddare, borde givetvis inte ha ingått den oheliga alliansen. Elbilspionjären får möjligen in snabba pengar som kan skynda på den egna utvecklingen. Men det hade varit bättre att göra livet så surt som möjligt för FCA och behålla utsläppsrätterna för sig självt.

4. Beslutet visar att FCA saknar egen innovationsförmåga och är ett tydligt tecken på att slutet närmar sig. Det finns alltså ingen anledning att vara moraliskt indignerad. Beslutet är möjligtvis det rätta på kort sikt men det står nu utom allt rimligt tvivel att koncernen kommer att få betala det ultimata priset i det långa loppet.

Vilket eller vilka av perspektiven som får genomslag återstår att se. Men man kan ju åtminstone hoppas att agerandet kommer upp vid nästa lönerevision.