Innovation

Fällning: Forskare plagierade studentuppsats

En forskare i Lund fälls för att ha plagierat sina studenter. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
En forskare i Lund fälls för att ha plagierat sina studenter. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

En forskare vid Lunds universitet fälls för plagiat. Idé, metod, data och slutsatser i en forskningsartikel var plagierade från en masteruppsats.

Publicerad

Artikeln bestod dessutom till stor del av textavsnitt med samma ordalydelse som i uppsatsen och även figurer som illustrerade artikeln hade hämtats därifrån. Uppsatsen var skriven av studenter som forskaren handlett, men de blev inte citerade och stod inte heller angivna som medförfattare till artikeln. Däremot omnämndes masteruppsatsen i tackordet, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Fallet har granskats av nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Som bedömer att forskaren agerat uppsåtligt, eller i alla fall grovt oaktsamt, och fäller därmed forskaren för oredlighet i forskning.

Ärendet lämnas nu vidare till den del av universitetet som forskaren tillhör för vidare hantering.