Opinion

”Europa ska leda digitaliseringen – inte straffbeskatta den”

DEBATT. Nu är det dags att släppa planerna på den digitala skatten, menar Jörgen Warborn och Matilda Ekeblad (båda M).

Det är dags att höja tempot för att göra Europa ledande i den digitala eran. I dag halkar EU dessvärre efter både USA och Kina. Regelverken är förlegade, byråkratin alltför hämmande och företagsklimatet långt ifrån tillfredsställande för att vi på riktigt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det allra största hotet är dock de långt gångna planerna på en digital skatt i EU. Införandet av en europeisk digital skatt eller avgift vore ett historiskt misstag.

Digitalisering och artificiell intelligens bidrar till en fantastisk samhällsutveckling. Den digitala sektorn har till exempel pekats ut som viktigast för att återstarta ekonomin igen efter pandemin. Inom sjukvården och läkemedelsindustrin kan tekniken bidra till att rädda liv. För klimatet medför det nya förutsättningar för att sänka utsläppen och ställa om industrin. Utvecklingen effektiviserar arbetsliv och privatliv, transporter och logistik. Och listan på områden där digitalisering och AI genererar samhällsnytta kan göras bra mycket längre.

Även om Sverige har en statsminister som inte ens handlar på nätet så känner sig svenska folket desto mer redo för digitaliseringen. Nästan åtta av tio svenskar säger att de välkomnar digitaliseringen och tror att den bidrar till ett bättre samhälle. För oss som har möjlighet till ett uppkopplat liv är det nu närmast en lika självklar del som att ha tillgång till elektricitet.

Ska utvecklingen fortsätta drivas framåt krävs konkreta politiska initiativ för att förbättra företagsklimatet, bygga ut IT-infrastrukturen, öka spjutspetskunskaperna och se till att vi har regelverk som främjar innovation och säkrar tillgången till data. 

I rak motsatts till detta står konkreta planer på införandet av en digital EU-skatt. Något som skulle lägga en våt filt över den digitala sektorn.

Alla nya skatter på EU-nivå är av princip problematiska, men en digital skatt är särskilt illa genomtänkt. Skälen till detta är flera:   

  • Bromsar digitaliseringen. Alla som sett den långa och slitsamma processen från IT-ingenjörernas skrivblock till en färdig digital produkt förstår hur hårt en skatt skulle slå. Det finns knappast en enda framgångsrik digital tjänst som inte inneburit miljontals kronor i utvecklingskostnader, som orsakat åratal av förluster i företaget. Att införa en riktade skatt mot sektorn skulle därför slå undan benen på potentiella framtida digitala succéföretag och hindra nya start-ups. Samhället skulle därför riskera att gå miste om mycket av det värde digitaliseringen skapar.
  • Drabbar småföretag. Omkring 40 procent av små och medelstora företag säljer sina varor och tjänster online och riskerar därmed att indirekt träffas av skatten, genom höjda priser för att nyttja de plattformar de behöver. Europeiska företag utsätts redan för en strid ström av byråkrati och tyngs av ökande skattetryck på nationell nivå. De är inte betjänta av ytterligare bördor.    
  • Europa skulle fortsätta halka efter. Signalen som skatten sänder är att Europa inte är platsen för den som vill bli framgångsrik i den digitala sektorn. Innovativa entreprenörer och växande företag kommer blicka över Atlanten eller mot Asien i jakt på ett bättre företagsklimat. En särskild skatt i EU skulle också ge länder som USA, Indien och Kina stora konkurrensfördelar. Detta kommer enbart göra Europa ännu mer beroende av utländska internetjättar.  

EU-kommissionen är inte ensam i sin vilja att gå vidare med införandet av en digital skatt. Därför krävs nu särskilda ansträngningar för att se till att skatten inte blir verklighet. Ytterst är det medlemsländerna som äger frågan och enskilda länder kan sätta stopp för just skatteförslag.

Nu måste planerna på den digitala skatten skrotas. Europa ska leda digitaliseringen, inte straffbeskatta den.

Jörgen Warborn, EU-parlamentariker (M)

Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet