Digitalisering

EU-minister Ann Linde har två versioner om IT-skandalen

EU-minister Ann Linde (S). Foto: TT
EU-minister Ann Linde (S). Foto: TT

Först sade EU-minister Ann Linde (S) att hon i november 2015 varnades om att Säpo ville stoppa Transportstyrelsens outsourcing. Senare ändrade hon sin berättelse: att regeringen fick information - men att hon själv fick veta flera månader senare.

Publicerad

Det var i en intervju med TT den 3 augusti i år som Ann Linde berättade om den allvarliga information som hon fick 2015. Säkerhetspolisen informerade i ett första möte i september om att de skulle inleda en tillsyn av IT-driften på Transportstyrelsen eftersom hemliga uppgifter i körkortsregistret kunde komma i icke säkerhetsklassad personals händer.

Två månader senare, i november, var informationen betydligt allvarligare och Säpo ville "vidta omedelbara säkerhetsskyddande åtgärder", alltså avbryta upphandlingen av outsourcingen. Uppmaningen framfördes i ett brev till Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren.

Den 18 december 2015 tog företaget IBM ändå över IT-driften på myndigheten.

Svarade ja tre gånger

Ann Linde var vid tillfället statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman (S), som har tvingats avgå för hur han hanterade informationen efter IT-skandalen. Men Linde sitter kvar, nu högre upp i rangordningen som EU- och handelsminister.

Läs mer:

Så här löd TT-intervjun den 3 augusti:

Men sedan, också i november 2015, så rekommenderade de (Säpo) ett omedelbart stopp för den här outsourcingen.

– Ja.

Var det någonting som du fick reda på?

– Ja, svarade Ann Linde.

Det fick du också reda på?

– Ja, svarade hon ännu en gång under samtalet.

Men i en senare intervju med TT den 1 september i år ändrade Ann Linde sin berättelse. På frågan om hon fick reda på att Säpo ville avbryta upphandlingen i november 2015 svarade hon:

– Det fick jag reda på vid ett senare tillfälle.

Säpo informerade justitiedepartementet, där Ann Linde var statssekreterare, men myndigheten kom inte med några rekommendationer till regeringen, enligt Linde.

Läs mer:

Man tog inte upp det vid de möten ni har med Säpo, löpande, vid den här tidpunkten?

– Inte vid den här tidpunkten. Man hanterade ju det här. Säpo hanterade det här på bästa sätt under största möjliga sekretess naturligtvis.

I denna version finns alltså informationen på Ann Lindes departement, men hon får inte själv ta del av Säpos uppseendeväckande uppgifter.

Ann Lindes pressekreterare återkom efter den första TT-intervjun den 3 augusti för att korrigera en detalj i texten som de själva uppgett felaktigt. Men man ville aldrig korrigera uppgiften om när den dåvarande statssekreteraren fick information från Säpo.

För att få klarhet i när och hur Ann Linde fick informationen har TT bett henne om en intervju, men Linde vill inte svara på frågor utan skickar i stället ett skriftligt uttalande:

"I januari informerades jag om Säpos brev till Transportstyrelsen och deras svar. En förundersökning mot Transportstyrelsen inleddes. Den informationen förde jag vidare till dåvarande inrikesminister Anders Ygeman i januari, vilket han har redogjort för."

– Vi har sett hur hon svarar och det enda rimliga är att hon missuppfattar tidpunkten. Hon svarar ja på att departementet fick informationen, inte specifikt hon, säger Lindes pressekreterare Darina Agha.