Innovation

EU-försöket misslyckades - igen

Italien och Spanien forsätter att blockera förhandlingarna om ett gemensamt EU-patent. De båda länderna kräver att patenten översätts även till italienska och spanska.

Publicerad

Frågan om ett gemensamt EU-patent har stötts och blötts i 35 år.

Under ett extrainsatt möte i Bryssel i går onsdag försökte EU:s handelsministrar lösa den sista svåra frågan, den om vilka språk som EU-patenten ska översättas till.

Men inga kompromisser hjälpte. Spanien och Italien forsätter att blockera den överrenskommelse om ett gemensamt EU-patent som presenterades i somras. Enligt denna ska EU-patenten översättas till engelska, tyska eller franska, samma språk som den Europeiska patentorganisationen EPO har som arbetsspråk.

I det kompromissförslag som ministrarna diskuterade i går fanns bland annat ett förslag om att den som ansöker om ett EU-patent ska få det översatt till ytterligare ett valfritt EU-språk, utöver de tre obligatoriska.

Enligt EU-kommissionen är det tio gånger dyrare att ta patent i Europa jämfört med USA och Japan.

Ett gemensamt patent, istället för som i dag att patenten söks i varje enskilt land, skulle minska kostnaderna för företag och innovatörer att skydd sina uppfinningar.

Minskade kostnader är bara en av orsakerna till att ett EU-patent välkomnas av industrin.

- Det finns också en fördel vid intrång eftersom det blir ett avgörande som täcker hela Europa. I dag kan en tysk domstol döma annorlunda än en fransk domstol, säger Håkan Korske, patentchef på svenska ABB.