Digitalisering

EU-domstolen avgör datalagringsregler

I dag pågår förhandlingar i EU-domstolen kring datalagring. Det handlar om två mål, ett svenskt och ett brittiskt.

Publicerad

Hur stämmer svenska och brittiska regler som tvingar operatörer att lagra trafikdata överens med en tidigare dom i EU-domstolen som i grunden ogiltigförklarar datalagringsdirektivet?

I dagens förhandlingar ska EU-domstolen enbart lyssna på argument och åsikter från alla olika parter.

Förhandlingarna började i tidigare förmiddags och väntas ta över fyra timmar. Själva domen kommer senare i vår.

I det svenska fallet är det operatören Tele2 som drivit ett mål via de svenska domstolarna

Därefter har Kammarrätten i Stockholm vänt sig till EU-domstolen och bett domstolen att tolka om Sveriges regler - som tvingar operatörerna att spara trafikdata om alla personer via alla kommunikationssätt och alla data - utan urskillning, är förenlig med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Vill du följa vad som sägs i dag kan du läsa bloggar som publiceras under hashtaggarna #datalagring eller #dataretention på Twitter.