Digitalisering

Ericsson medger flera fall av korruption – utrett terrorkoppling

Ericssons vd Börje Ekholm säger till Dagens industri att bolaget delat med sig av uppgifterna om Irak till amerikanska myndigheter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow
Ericssons vd Börje Ekholm säger till Dagens industri att bolaget delat med sig av uppgifterna om Irak till amerikanska myndigheter. Arkivbild. Foto: Jessica Gow

Ericsson uppger att allvarliga brott mot regler och affärsetik upptäckts i en internutredning om bolagets verksamhet i Irak. Telekomjätten har bland annat utrett om anställda varit inblandade i finansiering av terrorgrupper. Utredningen ledde till att flera personer fick sparken.

Publicerad

Ett pressmeddelande om den två år gamla utredningen, som alltså genomfördes 2019, gick ut på tisdagskvällen efter "detaljerade medieförfrågningar från svenska och internationella nyhetsmedier", skriver Ericsson.

"Till följd av utredningen tvingades flera anställda lämna företaget och flera ytterligare disciplinära och ytterligare korrigerande åtgärder vidtogs", enligt Ericsson.

I utredningen fann man stöd för korruptionsrelaterade missförhållanden, enligt pressmeddelandet.

Dessa inkluderade "monetär donation utan tydlig mottagare; betalning till en leverantör för arbete utan en definierad omfattning och utan dokumentation; användning av leverantörer för att göra kontantbetalningar; finansiering av olämpliga resor och utgifter; och opassande användning av försäljningsagenter och konsulter", enligt pressmeddelandet.

Dessutom hittades överträdelser av Ericssons interna finansiella kontroller, intressekonflikter, bristande efterlevnad av skattelagar samt förhindrande av utredningen.

Utrett koppling till terror

I den interna utredningen upptäcktes även "betalningar till mellanhänder och användning av alternativa transportvägar, i samband med kringgående av den irakiska tullen vid en tidpunkt då terroristorganisationer, däribland ISIS, kontrollerade vissa transportrutter", enligt pressmeddelandet.

ISIS är ett annat namn för terrorgruppen Islamiska staten.

”Vad vi ser är att man har köpt transportvägar igenom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer, inklusive ISIS. Vi har inte med de möjligheter vi har kunnat fastställa vem som är den slutgiltiga mottagaren av de här betalningarna”, säger bolagets vd Börje Ekholm till Dagens industri.

2019 nådde Ericsson en uppgörelse med amerikanska myndigheter rörande andra mutskandaler och betalade motsvarande runt tio miljarder kronor till myndigheterna. Det gällde brott begångna 2000–2016 och hade enligt officiella uppgifter kopplingar till affärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam.

"Dela med oss"

Ekholm säger nu att Ericsson delat med sig av uppgifterna om Irak till USA.

”Det här är ett sådant område där vi är under tydliga åtaganden att samarbeta med de amerikanska myndigheterna och dela med oss av allt vi hittar. Men exakt vad som har delats, och när och hur, kan jag inte gå in på”, säger han.

I pressmeddelandet skriver bolaget att utredningen inte kunde visa "att någon Ericssonanställd var direkt involverad i finansiering av terroristorganisationer".

Ekholm får frågan om utredningen utfördes av Ericsson självt eller om det var en del i en utredning av amerikanska myndigheter.

"Det här var en helt egen undersökning, men när vi såg att den blev så stor tog vi in extern tredjepartshjälp", säger han till Di.

Vagt pressmeddelande

I utredningen fann man, däremot, betalningsupplägg och kontanttransaktioner som potentiellt innebar risk för penningtvätt, enligt Ericsson.

I ett pressmeddelande i förra veckan skrev Ericsson bara att företaget vidtog åtgärder efter att ha "identifierat felaktigheter" i en internutredning 2019 kopplat till verksamhet i Irak.

Utredningen inleddes sedan man upptäckt oklara redovisningar av utlägg i Irak 2018.

Ericssons presstjänst vill på tisdagskvällen för TT inte ytterligare kommentera saken förutom det som står i pressmeddelandet.

Åklagarmyndigheten kan inte kommentera om det finns någon pågående svensk förundersökning kopplat till uppgifter om Ericsson i Irak.

Fakta: Tidigare mutaffärer med Ericsson

Ericsson och anställda vid företaget har flera gånger bara de senaste åren varit föremål för misstankar om korruption och mutbrott kopplat till bolagets verksamhet utomlands.

I december 2019 gick telekomjätten med på att betala runt tio miljarder kronor till de amerikanska myndigheterna i en förlikning gällande brott begångna mellan 2000 och 2016 som hade koppling till Ericssons affärer i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait och Vietnam, där Ericsson ska ha betalat mutor i affärssammanhang.

2020 åtalades flera chefer på Ericsson i Grekland i för mutbrott och penningtvätt. Målet rörde en drygt 20 år gammal affär där Ericssons dotterbolag Ericsson Microwave sålde ett radarsystem till grekiska staten. Alla svenskar friades, formellt på grund av preskription.

I maj 2021 väckte svenska åklagare åtal mot fyra tidigare Ericssonanställda misstänkta för att 2011–2012 ha mutat offentliganställda i Djibouti för att ro hem kontrakt gällande telekomutrustning.

Kammaråklagare Leif Görts meddelade i samband med det att det även pågår en förundersökning gällande oegentligheter i Kina 2013–2016.

I september 2021 åtalades i USA även en tidigare Ericssonanställd i Egypten för att ha mutat offentligt anställda i Djibouti. Fälls han riskerar han ett fängelsestraff på 25 år, enligt USA:s justitiedepartement.