Miljö

Energibolag vill odla koraller vid havsbaserade vindkraftverk

Illustration av framtida potential för koralltillväxt. Detta är inte en vetenskaplig illustration av korallernas möjliga utbredning, art, eller storlek. Foto: Ørsted/Recoral
Illustration av framtida potential för koralltillväxt. Detta är inte en vetenskaplig illustration av korallernas möjliga utbredning, art, eller storlek. Foto: Ørsted/Recoral

Kan man motverka förlusten av biologisk mångfald i havet genom att odla koraller på fundamenten till havsbaserade vindkraftverk? Nu ska energibolaget Ørsted undersöka saken.

Publicerad

Det danska energibolaget Ørsted har satt upp ett mål om att leverera ”en nettopositiv inverkan på den biologiska mångfalden i företagets alla nya energiprojekt senast 2030”. 

I sommar inleder Ørsted därför ett försök i Taiwan för att se om koraller kan odlas i fundamenten till havsbaserade vindkraftverk på ett framgångsrikt sätt. Idén är att först samla in inhemska koraller när de sköljs upp på land, koraller som Ørsted uppger annars inte skulle överleva. Dessa ska sedan användas för att odla korallkolonier på fundamenten till närliggande havsbaserade vindkraftverk.

Om försöket visar sig bli lyckat tänker sig Ørsted att man ska kunna använda korallarver som genereras i havsbaserade vindkraftsparker för att ”återställa och förbättra” hotade rev intill kusten. 

Korallrev spelar en viktig roll för ekosystemet, bland annat då de är livsmiljö för drygt 30 procent av alla marina arter. Om den globala medeltemperaturen ökar så att havsytan blir varmare kan korallrev blekas, vilket skulle drabba ekosystemet och den biologiska mångfalden negativt.

Så kan korallblekning begränsas

Ørsted menar att de relativt stabila vattentemperaturerna i havsbaserade vindkraftsparker kan begränsa risken för korallblekning och göra det möjligt för friska koraller att växa på fundamenten till vindkraftverken.

Energibolaget samarbetar inom ramen för det här projektet med Penghu Marine Biology Research Center i Taiwan.

Ørsted ser framför sig att konceptet i ett senare steg skulle kunna tillämpas på havsbaserade fundament ”av alla slag i tropiska vatten runt om i världen”. 

En avhandling från Stockholms universitet 2010 har visat att vind- och vågkraftsfundament i havsmiljö kan fungera som konstgjorda rev. Fundamenten gynnar bland annat utvecklingen av filtrerande fastsittande djur som blåmusslor.

Avhandlingen visade dock även att ökningen av vissa arter kan vara negativt för andra arter. Till exempel skulle sjöstjärnor och kräftdjur glesas ut om mängden rovdjur blir för stor på konstgjorda rev.