Bygg

En miljard satsas på upprustning av skollokaler

Regeringen vill satsa en miljard kronor på att förbättra arbetsmiljön för skolelever och energieffektivisera skolbyggnaderna under de närmaste åren.

Publicerad

Många skolor har brister som rör luftkvalitet, ljudmiljö och fukt, enligt en undersökning av Energimyndigheten och Boverket år 2007. Dessutom har även Socialstyrelsen påpekat att många skollokaler inte uppfyller reglerna för inomhusmiljön när det gäller ventilation, fuktskador och städning.

Regeringen konstaterar i en promemoria att den fysiska miljön i skolan är viktig för elevernas möjligheter att inhämta kunskaper och vill dessutom att skolan ska vara ett föredöme i klimatsmarthet.

Därför tänker regeringen ge Boverket i uppdrag att fördela ett statsbidrag för medfinansiering av investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer. I första hand riktas satsningen mot grundskolan.

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor avsätts för 2015 och 300 miljoner kronor per år för 2016–2018.