Samhälle

Efter 80 000 testade: 14 procent har antikroppar

Foto: Stian Lysberg Solum
Foto: Stian Lysberg Solum

Företaget Werlabs tester från Stockholm, Malmö och Göteborg visar att 14,4 procent av dem som har testat sig bär på antikroppar. ”Gruppen behöver inte vara representativ.”

Publicerad

Andelen stockholmare med antikroppar mot covid-19 fortsätter att ligga på liknande nivåer som tidigare, enligt siffror från företaget Werlabs. Av de drygt 80 000 som testat sig de senaste tre veckorna har omkring 14 procent utvecklat antikroppar.

Företaget har analyserat sammanlagt drygt 83 000 tester från vecka 27 till 29 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Snittet över samtliga tester ligger på 14,4 procent. I Stockholm har andelen personer med antikroppar minskat med drygt 1 procentenhet jämfört med föregående treveckorsperiod.

– Det vi ser i våra mätningar är att det finns en utplaning av nivåerna i Stockholm. Samtidigt är det viktigt att poängtera att det här beskriver förekomsten av antikroppar hos den grupp som själva valt att göra testet, säger Werlabs vd Henrik Forsberg.

– Den gruppen behöver inte vara representativ för hela populationen, men det finns ett stort informationsvärde, fortsätter Forsberg.

Även i Malmö ser man en nedåtgående trend. Där sjönk andelen med antikroppar från 9,4 procent veckorna 24–26 till 8 procent de senaste tre veckorna. I Göteborg däremot steg andelen med 1 dryg procentenhet den senaste mätperioden till 15,1 procent. Men i både Malmö och Göteborg är urvalet betydligt mindre jämfört med de drygt 80 000 som testats i Stockholm.

– I Malmö har omkring 800 testat sig och i Göteborg är det 2 500 personer, säger Forsberg.

Enligt Werlabs ligger träffsäkerheten i testerna på över 99 procent. Testerna har inte varit snabbtest och proverna har tagits av utbildade sjuksköterskor genom ett stick i armvecket.