Innovation

Effektivare antibiotikabehandling kan bromsa resistens

Mätning av resistens och känslighet av antibiotikas effekt på bakterier i en bakterieodling. Folkhälsomyndighetens smittskyddslabb i Stockholm. Foto: TT
Mätning av resistens och känslighet av antibiotikas effekt på bakterier i en bakterieodling. Folkhälsomyndighetens smittskyddslabb i Stockholm. Foto: TT

Ett nytt sätt att behandla bakterieinfektioner kan öka effektiviteten av antibiotika, enligt en ny studie av svenska och tyska forskare.

Publicerad

Metoden går ut på att snabbt växla mellan två olika antibiotika, vilket drastiskt kan öka deras förmåga att döda bakterier samt bromsa resistensutvecklingen.

Resistens mot antibiotika är ett växande medicinskt problem vilket har lett till att många infektioner blir allt mer svårbehandlade.

I studien användes Pseudomonas aeruginosa, en vanlig jordbakterie som kan ge mycket svårbehandlade infektioner hos människor och djur. I försöken upptäcktes att om man växlade mellan antibiotika A och antibiotika B med mycket korta tidsintervall (12_24 timmar) så eliminerades bakterierna snabbare och hade också svårare att utveckla resistens.

"Förklaringen till detta är att när bakterierna exponeras för antibiotika A så induceras fysiologiska förändringar som gör att bakterierna blir mer känsliga för antibiotika B. Det verkar också som att dessa förändringar i cellen också gör det svårare för bakterierna att adapteras och utveckla resistens", säger Dan I Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten ger en möjlighet att med redan existerande antibiotika förbättra effektiviteten och reducera bakteriernas resistensutveckling. Nästa steg är att undersöka hur metoden fungerar i djurmodeller och på infekterade patienter.

Bland vanliga orsaker till den ökande resistensproblematiken är felaktig och onödig antibiotikaanvändning, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.