Miljö

Donald Trumps planer för naturskyddsområden stäms

USA:s president Donald Trump kapar storleken på två stora naturskyddsområden i Utah.

Publicerad

Indianstammar och miljögrupper har lämnat in stämningar i domstolar mot besluten

Trump kom till Salt Lake City för att meddela att skyddet för 85 procent av Bears Ears National Monument och runt 45 procent av Grand Staircase-Escalante National Monument ska tas bort. Presidenten säger att marken ges tillbaka från regeringen till de lokala samhällena.

– Familjer och samhällen i Utah känner till och älskar det här landet mest, och ni vet bäst hur ert land ska skötas, säger han.

Han anser att människor och institutioner i Washington inte ska bestämma om naturen i Utah.

– Era tidlösa band med naturen ska inte ersättas med infall hundratals mil bort.

Åtgärden kan öppna för energiprospektering och annat kommersiellt nyttjande, befarar kritikerna.

Trumps motståndare säger att området rymmer mer än 100|000 arkeologiska platser, bland annat konst som är minst 5|000 år gammal, och spår från 21 tidigare okända dinosauriearter.

– Vi kommer att slå tillbaka omedelbart. Alla fem stammar kommer att stå enade för att försvara Bears Ears, säger Natalie Landreth, advokat för en organisation för indianstammars rättigheter.

I en stämning inlämnad i en domstol i Washington argumenterar fem indianstammar för att en president bara har rätt att skapa skyddsområden, och att bara kongressen har rätt att förminska dem.

Miljögrupper har lämnat in stämningar om planerna för Grand Staircase-Escalante.

Miljölobbygruppen Friends of the Earth anklagar Trump och hans medarbetare för att plundra naturresurser:

"Donald Trump genomför den största elimineringen av skyddade områden i USA:s historia. Att demontera detta är Trumps senaste gåva till de företagsintressen som stöttade hans kampanj. Beslutet saknar motstycke och kommer att prövas rättsligt", uppger Friends of the Earth.

Beslutet öppnar för frågeställningar om hur länge andra naturskyddsområden kommer att fortsätta vara skyddade.

Trump säger att det inte finns något i lagen som kräver att större områden än nödvändigt, ska få skydd som nationalparker.

– Tyvärr har tidigare förvaltningar bortsett från det och använt lagen för att blockera hundratals miljoner tunnland land och vatten, säger han.