Innovation

Diamanter för smycken ur plasmareaktor

Diamanter för smycken kan nu framställas syntetiskt. Foto: Fraunhofer IAF
Diamanter för smycken kan nu framställas syntetiskt. Foto: Fraunhofer IAF
Mängder med enkristallina diamanter kan framställas i reaktorn. Foto: Fraunhofer IAF
Mängder med enkristallina diamanter kan framställas i reaktorn. Foto: Fraunhofer IAF
Plasmareaktorn som används för diamantframställning i Freiburg. Foto: Fraunhofer IAF
Plasmareaktorn som används för diamantframställning i Freiburg. Foto: Fraunhofer IAF

För första gången har diamanter tillräckligt rena för att användas i smycken tillverkats med kemisk förångning i en plasmareaktor.

Publicerad

Syntetiska diamanter har tidigare framställts under hög temperatur och högt tryck, och resultatet har blivit så kallade industridiamanter som används exempelvis i verktyg för skärande bearbetning. Dessa diamanter har dock inte varit tillräckligt rena för att kunna användas i smycken.

Forskare vid Fraunhoferinstitutet IAF i Freiburg har under lång tid utvecklat en metod att låta diamanter växa fram på substrat vid lågt tryck och lägre temperatur, och har nu hittat en metod att serieproducera enkristallina diamanter.

Man använder sig av kemisk förångningsdeposition i en mikrovågsbaserad plasmareaktor (MWPCVD)

- Vi kan låta 600 diamanter växa samtidigt, vilket är unikt, säger Christoph Nebel.

På tio dagar kan enkristallina diamanter växa till på 600 substrat, vart och ett med storleken 3 x 3 x 0,3 mm. Detta motsvarar 190 carat diamant. Diamanterna uppges dessutom bli renare än naturliga diamanter. Endast 15 procent av de diamanter som bryts i gruvor lämpar sig för användning i smycken, resten är inte tillräckligt rena, eller har fel form.

Fraunhoferforskarna noterar att Antwerp World Diamond Centre så sent som i mars 2015 i en rapport bedömer att efterfrågan på rådiamanter om fem år kommer att överstiga tillgången. Men de ser även möjligheter för industriell användning, där diamant exempelvis i kombination med bor eller fosfor kan användas som halvledarmaterial, där materialet skulle kunna användas i tillämpningar vid mycket hög temperatur.