Innovation

Den svenska soldaten tar kraften ur soppköket

Spritkök
Spritkök

Att den svenska soldaten får sin kraft ur ”snuskburken” är väl allom bekant. Men den moderna soldaten kräver mer än ärtsoppa för att få sitt energibehov tillgodosett. Nu har Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi, även lyckats klämma ut elström ur det gamla spriteldade jägarköket.

Publicerad

Hemligheten ligger i den märkliga Seebeckeffekten som skapar elektricitet direkt ur värme. Med rätt sorts halvledarblandningar, i detta fall vismuttellurid, går det att få ut många elektriska watt ur spritköket. Med full fräs på spritköket går det i bästa fall att få ut femton watt ur kastrullen. Foi har byggt en elgenererande kastrull som samtidigt värmer ärtsoppan och ger elström. Det spänningsgivande "peltierelementet" sitter då inuti den dubbelbottnade kastrullen, mellan soppan och spritlågan. Själva ärtsoppan fungerar då som kylare för termoelementet, som behöver både en varm och en kall sida för att fungera. Med full fräs på spritköket går det i bästa fall att få ut femton watt ur kastrullen. Vid måttligare tillagning är eleffekten någon enstaka watt. Tomgångsspänningen kan väljas mellan sex och fyrtioåtta volt. Men termoelektriska generatorer är inget nytt. Redan i mitten av förra seklet utnyttjades effekten för elproduktion. På sextiotalet fanns tusentals termogeneratorer spridda långt ut på den ryska landsbygden, dit varken elledningar eller batteriförsäljare nådde. Förklädda till fotogenlampor försåg de dåtidens rörbestyckade radiomottagare med el; tre watt totalt fördelat på såväl 90 volts anodspänning som betydligt lägre glödspänning. Den gamla tekniken har fått ny aktualitet nu när den svenska soldaten ska kopplas in på det nätverksbaserade försvaret. Tack vare Fois elkastrull kan fältjägaren sända sin rapport från den bärbara datorn i väntan på att fläsket blir genomstekt, och mobiltelefonen laddas medan kaffet kokar.