Bygg

De sprutar nya rör – utan giftig plast

Tv: Gustav Wijkander arbetar med rörinfodring på HWQ Relining Systems. Th: Ett nytt ytskikt i rören är billigare än ett traditionellt stambyte. Den nya kisel­beläggningen kan ersätta epoxiplasten, som innehåller det hormon­störande ämnet bisfenol A.
Tv: Gustav Wijkander arbetar med rörinfodring på HWQ Relining Systems. Th: Ett nytt ytskikt i rören är billigare än ett traditionellt stambyte. Den nya kisel­beläggningen kan ersätta epoxiplasten, som innehåller det hormon­störande ämnet bisfenol A.

Gamla rör blir som nya med ett plastlager sprutat på insidan. Men efter giftlarm vill husägare inte ha rörinfodring av epoxi. Nu har ett svenskt företag utvecklat och patentsökt en ny miljövänlig metod.

Publicerad

Relining innebär att gamla rör förses med en invändig plastbeläggning. Metoden är betydligt billigare och snabbare än traditionella stambyten.

Men både Svenskt Vatten och Sveriges Byggindustrier har varnat för relining av dricksvattenrör med epoxiplast. Plasten innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A, och innan man säkert vet om reliningmetoden kan leda till att ämnet lakas ut i vattnet tycker organisationerna att man ska avstå från den.

Företaget HWQ Relining Systems, som har specialiserat sig på relining av vattenrör, märkte förra året hur kunderna försvann.

– Vi kan inte sälja epoxi längre, så vi tyckte att det var bättre att söka oss runt bisfenolet, berättar Stefan Håkansson, vd, delägare och grundare av HWQ Relining Systems.

Han sökte plasttillverkare världen över och hittade ­Silanex, som låg på samma gata.

– Företaget hade börjat sälja ett miljövänligt alternativ för golvbeläggning. Den plasten innehåller inte epoxi, säger Stefan Håkansson.

Plasten fungerade inte för relining då, utan vidareutvecklades så att den blev tjockare och färgad. I november blev HWQ nöjt med produkten.

Den består av en blandning av olika kiselföreningar och kostar mer än epoxiplast, men går snabbare att applicera i rören. Produkten har registrerats i Basta, vilket innebär att företaget intygar att komponenterna inte orsakar hälso- eller miljöproblem.

Danielle Freilich, Sveriges Bygg ­ indus ­ triers miljöexpert, har tidigare varnat för relining med epoxiplast. Hon är positiv till att HWQ har hittat ett alternativ.

– Idén att byta ut epoxiplasten är jättebra, men jag kan inte säga någonting om resultatet. Bastaregistreringen betyder bara att företaget självt vet vad det har i sin produkt och gör bedömningen att alla komponenter klarar Bastakriterierna, men det är först vid en revision som vi kan kontrollera vad produkten egentligen är, säger hon.

HWQ Relining Systems har sökt patent för sitt reliningsystem med den nya kiselbeläggningen. Företaget har redan märkt ett stort intresse från kunderna.

– Under december sålde vi mer än under årets övriga elva månader, säger Stefan Håkansson.