Populärteknik

Davies: Superbakterien ett större hot än klimatförändringarna

Escherichia coli ett större hot än klimatförändringar hävdar Sally Davies. Foto: TT
Escherichia coli ett större hot än klimatförändringar hävdar Sally Davies. Foto: TT

Lösningen mot antibiotikaresistens är innovation, men marknaden misslyckas med att leverera, hävdar läkaren Sally Davies.

Publicerad

2013 började den brittiske chefsläkaren Dame Sally Davies att varna sin omvärld för antibiotikaresistens. Att det utgör ett dödligt hot mot mänskligheten. Den gången fick hon inget gensvar. Själv tror läkaren att det berodde på att hon saknade data att styrka sina påståenden med. Något hon har tagit lärdom av.

– Vad som var avgörande för att hela världen tog klimatförändringen på allvar var 'Stern Review' om klimatförändringen 2006, säger hon till Wired.

– Så vi har publicerat vår egen Stern Review – och upptäckte att superbakterier kommer att döda oss innan klimatförändringen gör det.

Rapporten visar att 700 000 personer dör varje år av läkemedelsresistenta infektioner. Antibiotikaresistenta mutationer av tarmbakterien Escherichia coli är den främsta dödsorsaken.

– De här dödssiffrorna kommer att stiga till tio miljoner årligen vid 2050 om vi inte vidtar åtgärder. Det kommer att kosta världsekonomin 60-100 miljarder dollar varje år, säger Davies.

Innovation är nyckeln för att lösa problemet menar Davies, som hävdar att det inte har kommit några nya klasser av antibiotika på marknaden sedan 1980-talet. Trots att det finns företag som jobbar med det, så är det svårt att hitta investerare.

Visst, även den här typen av forskning får statligt stöd, men inte alls i samma nivåer som till exempel cancerforskningen. Vilket Davies tycker är konstigt eftersom cancermedicinerna inte fungerar utan antibiotika.

Davies tror att ett stort problem är att läkemedelsföretagen inte ser någon ekonomisk vinning i antibiotikaforskning. Men att lösningen också ligger i hur många människor som varje år är i behov av medicineringen.

– Något som hotar 700 000 människor varje år, det är en lönsam medicin, säger hon.