Digitalisering

Datorspel ger samma beroende som alkohol

Överdrivet datorspelande ger samma symtom som alkoholism eller narkotikaberoende. Det visar forskning vid universitetssjukhuset Charité i Berlin.

Publicerad

Under ledning av doktor Sabine Grüsser studerades hjärnfysiologin hos 15 mycket flitiga datorspelare och jämfördes med hur 15 måttfulla datorspelare reagerade på stimuli, som man annars brukar testa hos alkoholister och cannabismissbrukare.

För att betraktas som spelmissbrukare måste man uppfylla minst tre av de kriterier som man brukar sätta på missbrukare, exempelvis att tappa intresset för annat än det som missbrukas, kontrollförlust, omättligt begär efter mer etc.

Båda grupperna exponerades för bilder av såväl neutrala föremål som scener ur dataspel, varefter hjärnreaktioner mättes med EEG. Med elektromyogram mättes de s k skräckreflexerna i samband med ett smällande ljud. Ju mer stimulerad försökspersonen var av datorspelsbilder som visades, desto mindre reagerade de med skräckreflexen.

I en vidare undersökning som Sabine Grüsser gjort bland 7000 spelare kom hon fram till att 11,9 procent av datorspelarna visar tecken på beroende. Däremot finns inga bevis för att omåttligt dataspelande ökar aggressiviteten hos missbrukarna.