Digitalisering

Datorpejling nästa?

Anna Pettersson Foto: Carl-Johan Söder
Anna Pettersson Foto: Carl-Johan Söder
Den butik som säljer en dator kan bli skyldig att meddela Radiotjänst vem som har köpt den. Foto: Colourbox
Den butik som säljer en dator kan bli skyldig att meddela Radiotjänst vem som har köpt den. Foto: Colourbox

Vanliga datorer kan snart förvandlas till tv-mottagare, i lagens mening. I så fall blir handlare skyldiga att rapportera varje datorköpare till Radiotjänst.

Publicerad

Det är den allt diffusare gränsdragningen mellan dator och tv som ställer till det i regeltolkningen.

Den dag någon svensk tv-kanal lägger ut sitt direktsända innehåll på nätet kan det säga pling. Enligt en rimlig lagtolkning förvandlas datorn då till en tv-mottagare.

Då blir Radiotjänst automatiskt ansvarigt för att bevaka att licensen för den är betald, och den butik som säljer en dator måste rapportera till Kiruna vem som har köpt den.

– Jag kan inte sia om ifall datorerna kommer att omfattas, säger Anna Pettersson, vd för Radiotjänst.

Hon vill först få en tydligare bild av hur framtidens tv-distribution kommer att vara utformad.

– Utifrån vad jag kan bedöma idag är jag ju tveksam till om datorer kan omfattas av det här.

Även hos konsumentelektronikbranschen råder tveksamhet till att datorköp verkligen blir uppgiftspliktiga.

– Även om tjänsten med hela utbudet på nätet kommer igång har jag svårt att tänka mig en sådan rapportering, kommenterar Anders Appelqvist, vd för intresseorganisationen Elektronikbranschen.

Eddie Hernandez är datorförsäljningsansvarig hos Elgiganten.

– Om vi blir ombedda att rapportera det här måste vi ju anpassa oss till det, men hittills har vi ju inte fått det kravet, säger han.

Redan i dag rapporterar tv-handlare till radiotjänst vem som har köpt en tv, en digitalbox, en dvd-spelare med inbyggd mottagare eller ett tv-mottagarkort som är tänkt att stickas in i en dator.

En tv-licens gäller ett hushåll, så för den som redan betalar licens skulle inga avgifter tillkomma, däremot ytterligare en registrerad personuppgift.

Hos företag skulle det dock kunna spela roll för avgiften. I dag betalar företag licens för var tionde tv, och den licenskostnaden skulle mångfaldigas om varje internetansluten dator räknades in.

Enligt ett utredningsförslag till kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth ska Radiotjänst sluta räkna företagens apparater. Istället ska varje företag ha bara en licens, precis som hushåll.

Den nya regeln om företagslicenserna kan träda i kraft nästa årsskifte.

Så säger reglerna om dator-tv-licensen

Någon entydig regel finns inte om att datorer ska betraktas som tv-mottagare. Det är formuleringar i propositionen bakom dem som öppnar för olika tolkningar.

2007 infördes regler som definierar tv-mottagaren utifrån förmågan att ta emot ett fullständigt kanalutbud, oberoende av vilken teknik överföringen bygger på. Det var ett sätt att inte bli omkörd av tekniken när överföring av signaler för telefoni, tv och internet smälter samman i näten.

I den bakomliggande propositionen, som har löpnumret 2005/06:112, står det så här:

”Det skall här poängteras att ett samlat schemalagt programutbud i dagens läge inte sänds ut på Internet eller till mobiltelefoner. En dator utan särskilt TV-kort och utan annan anslutning än det öppna Internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter kan därför i dag endast ta emot utdrag ur vissa program och kan därför inte heller anses utgöra en TV-mottagare i lagens mening.”

Det är den formuleringen som gör att nyfikenheten nu växer kring hur reglerna ska tolkas den dag ”ett samlat schemalagt programutbud” faktiskt läggs ut på nätet.

Tröskeln sätts dock högt för vilken form av tv-program som över en natt skulle kunna förvandla alla datorer till tv-mottagare:

”Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT1:s eller hela Kanal 5:s utbud etc. Härmed omfattas inte utsändning av vissa utdrag, t.ex. enskilda program eller programinslag, i likhet med de sändningar som i dag sker på Internet eller inom ramen för en mobiltelefonitjänst”, står det i propositionen.

SVT:s satsning Play, där en stor mängd program görs möjliga att ladda ned, omfattas alltså inte.

Ett frågetecken är dock om framtidens tv-utbud på nätet över huvud taget kommer att få formen av schemalagt programutbud. Kanalen som distributionsform härstammar från en tid då utsändningar behövde ske på förbestämda frekvenser, och bandbredden i etern var kraftigt begränsad. På internet är utbudsleverantören inte bunden till tidsscheman eller kanaler.