Innovation

Därför sänker solen blodtrycket

Är du stressad och har högt blodtryck? Då kan lite solljus göra susen.

Publicerad

30 minuter räcker för att blodtrycket ska gå ner, konstaterar brittiska forskare.

Högt blodtryck ökar risken för hjärtkärlsjukdomar. Och de sjukdomarna står för 30 procent av alla dödsfall i världen varje år.

Att blodtrycket generellt varierar över årstiderna, och ökar ju längre bort från ekvatorn man kommer är känt sedan tidigare. Men inte vilket samband det har med solljuset.

Rickard Weller och Martin Feelisch vid University of Southampton lät 24 friska personer exponeras för en dos UVA-ljus, motsvarande den man får av att vistas 30 minuter i solen. Efteråt hade deras blodtryck sjunkit rejält.

Forskarnas hypotes är att sänkningen beror dels på att kärlen vidgas, dels på att nivåerna av nedbrytningsprodukter från kväveoxid i huden och i blodet förändras.

Enligt forskarna kan resultatet leda till att riskerna med att vistas i solen omvärderas. I dag ligger fokus på att minska exponeringen av solljus för att minska risken för hudcancer.

Resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Investigative Dermatology.